Sessió Informativa: “El futur de la gestió de residus a Catalunya. D’on venim. Cap a on anem”

Sessió adreçada als municipis del Maresme Centre