SESSIÓ INFORMATIVA: NOVA CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A L’AUTOOCUPACIÓ

                                    


 DIVENDRES 14 DE JUNY DE 2019, A LES 11.30H AL CONSELL COMARCAL DEL MARESME


                                      EN EL MARC DE LA GARANTIA JUVENIL


                      

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies promourà un any més els ajuts per a l’autoocupació dels joves inscrits a la Garantia Juvenil, pertanyent al Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil en el marc de Fons Social Europeu (FSE). L’objectiu és donar-los un suport econòmic que es tradueixi com una oportunitat per iniciar o fer créixer projectes professionals propis. 


L’import de l’ajut s’estima que sera similar al de l’any passat, 9.900€, i està previst que a finals de juny el Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya publiqui la nova convocatòria.


El Servei d’Emprenedoria del Consell Comarcal del Maresme organitza una xerrada amb l’objectiu d’informar de les condicions i els tràmits necessaris per poder accedir a aquesta subvenció. La sessió informativa tindrà lloc el pròxim divendres 14 de juny a les 11:30h, a les instal·lacions del Consell Comarcal del Maresme, Mataró.  


Prèviament us detallem els 3 requisits més rellevants que s’han de complir obligatòriament per a poder accedir a la subvenció:


– Tenir entre 18 i 29 anys

– No estar ni treballant ni estudiant per poder ser beneficiari de Garantia Juvenil

– En cas d’estar donats d’alta d’autònoms, l’alta ha de ser del 2019 i, prèviament a l’alta, heu de constar com a beneficiaris de Garantia Juvenil


La xerrada informativa se celebrarà el divendres 14 de juny, d’11:30h a 13:30h a les instal·lacions del Consell Comarcal del Maresme.


Per a inscriure’s, clica en el següent formulari: http://www.ccmaresme.cat/formulari.php?id=13628
Us hi esperem!


.