Situació laboral de les persones joves a Catalunya 2on trimestre de 2014

Ja es pot consultar l’informe sobre la Situació laboral de les persones joves a Catalunya, elaborat amb les dades del 2n trimestre de 2014 de l’Enquesta de població activa (EPA). L’informe fa referència a la població jove de 16 a 29 anys i es basa en dades generades per l’Idescat a petició de l’Observatori Català de la Joventut.


Consulteu l’informe aquí: