Situació laboral de les persones joves a Catalunya 3er trimestre de 2012

Informe elaborat per l’Observatori Català de la Joventut i realitzat a partir de les darreres dades de l’Enquesta de la Població Activa (EPA).
Podeu consultar-lo aquí: