Situació laboral dels joves a Catalunya al 1er trimestre 2014

Ja tenim aquí el darrer informe sobre la Situació laboral de les persones joves a Catalunya, elaborat amb les dades del 1r trimestre de 2014 de l´Enquesta de Població Activa. L´informe fa referència a la població de 16 a 29 anys i es basa en dades generades per l´Idescat a petició de l´Observatori Català de la Joventut.  La informació disponible en aquest document és, doncs, inèdita i ofereix una visió sobre la situació laboral del conjunt de la població jove.

Consulta’l aquí: