Sol·licitud de recursos del Catàleg de Serveis 2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-1015”

Termini de presentació de recursos econòmics: 24 d’abril de 2013

Aprovació per part de la Diputació de Barcelona del Catàleg de serveis 2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015. Sol•licitud de recursos 2013