Sol·licitud per formar part de la Borsa de lloguer del Consell Comarcal del Maresme

Dades de la persona sol·licitant

Preferències per la cerca d'habitatge

Poseu els municipis per ordre de prioritat. Heu de tenir en compte que aquesta Borsa no opera a Mataró, El Masnou, Malgrat de Mar i Calella

Dades econòmiques de la persona sol·licitant

Altres membres de la unitat de convivència

Especifiqueu nom i cognoms, parentiu i, si és el cas, ingressos anuals bruts

AVÍS LEGAL

Abans d’enviar aquest formulari, llegiu la nostra POLITICA DE PRIVACITAT