Sol·licitud dels Tallers d’Emprenedoria per a joves estudiants del Maresme

IMPORTANT: Cal enviar una sol·licitud per a cada grup

DADES DEL CENTRE I LA PERSONA SOL·LICITANT

DADES DELGRUP DESTINATARI DE LA FORMACIÓ

TALLERS SOL·LICITATS

Els grups de 3er i 4t d'ESO, només poden optar als tallers 1, 2 i 5 i s'atendrà la sol·licitud només si queden places disponibles doncs es prioritzen altres cursos
En el cas d'optar per la modalitat "presencial" heu de tenir en compte que el màxim de persones per grup serà de 15 i que l'espai ha de garantir les distàncies de seguretat preventives de la COVID

ALTRES INFORMACIONS

AVÍS LEGAL

Abans d'enviar aquest formulari, llegiu la nostra POLITICA DE PRIVACITAT