CP GESTIÓ INTEGRADA DE RECURSOS HUMANS (Nivell 3)

Nom de l’entitat ADAMS FORMACIÓ Enllaç a l’acció https://www.adams.es/cursos-gratuitos/gestion-laboral/adgd0208-gestio-integrada-dels-recursos-humans/27717#.XZyaFyZ7nGg Sector/especialitat professional Administració i gestió Municipi on es realitza el curs/acció Barcelona Nom del centre on s’imparteix Adams Formació Adreça Bailèn, 126 008009 Barcelona Data d’inici 07-02-2020 Data de finalització 23-07-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) De dilluns a divendres de 9 a 15h Total d’hores 800 Requisits d’accés Batxillerat o equivalent Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Certificat de professionalitat (nivell 3) Termini d’inscripció Fins el 31 de gener 2020 Com s’ha de fer la inscripció?

A través de la nostra web, en el següent enllaç:
https://www.adams.es/cursos-gratuitos/gestion-laboral/adgd0208-gestio-integrada-dels-recursos-humans/27717#.XhyOpibsbGg

Documentació a lliurar

– Fotocòpia DNI
– Fotocòpia DARDO (fulls d’inscrició a l’oficina de treball)
– Titulació oficial Homologada
– Curriculum Vitae

Més documentació La competència general d’aquest certificat és realitzar la gestió administrativa de les activitats vinculades a l’administració de recursos humans