Curs _ Mat@róin 

Mat@róin ofereix un curs subveniconat  de Confecció i Publicació de Pàgines Web (560h) per a joves menors de 30 anys amb titulacio de batxillerat o equivalent on s’inclou pràctiques no laborals a Empresa + Examen de Certificació oficial de Microsoft Azure (MCP 70-533).