DISSENY GRÀFIC: IL·LUSTRATOR

Nom de l’entitat Fundació Eurecat Enllaç a l’acció https://eurecatacademy.org/ca/formacio/subvencionada/continua-subvencionada/ Sector/especialitat professional TIC Municipi on es realitza el curs/acció Mataró Nom del centre on s’imparteix

Eurecat Mataró

Adreça Av. d´Ernest Lluch, 36 de Mataró Data d’inici 18-02-2020 Data de finalització 19-03-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) Dilluns i dimecres de 18:30 a 21:30h Total d’hores 30 Hores Requisits d’accés Treballadors en actiu o en situació d´atur Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Diploma o certificat d'aprofitament Termini d’inscripció 16/02/2020 Com s’ha de fer la inscripció?

A través de l’enllaç:
https://eurecatacademy.org/ca/formacio/subvencionada/continua-subvencionada/

Documentació a lliurar

Si estàs en actiu
•      Fotocòpia del DNI en vigor
•      Fotocòpia de la capçalera de la darrera nòmina on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l´empresa i CIF de l´empresa
Si ets autònom/a (freelance)
•      Fotocòpia del DNI en vigor
•      Fotocòpia del darrer rebut d´autònoms
Si estàs a l´atur
•      Fotocòpia del DNI en vigor
•      Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d´inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d´Ocupació de Catalunya)
•      Fotocòpia d´algun document on aparegui el Núm. d´afiliació a la Seguretat Social

Més documentació

Conèixer amb profunditat els elements i mitjans per crear productes tèxtils i d´indumentària d´acord amb les tendències de mercat.
Aprendre a utilitzar les eines informàtiques més freqüents en el disseny de la moda