DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS AMB ANDROID

Nom de l’entitat Fundació Eurecat Enllaç a l’acció https://eurecatacademy.org/ca/formacio/subvencionada/continua-subvencionada/ Sector/especialitat professional TIC 4.0 Municipi on es realitza el curs/acció Mataró Nom del centre on s’imparteix Eurecat Mataró Adreça Av. d´Ernest Lluch, 36 de Mataró Data d’inici 29-02-2020 Data de finalització 25-04-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) Dissabtes de 09:00 h a 14:00 h Total d’hores 40 Hores Requisits d’accés

Treballadors en actiu o en situació d´atur

Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Diploma o certificat d'aprofitament Termini d’inscripció 27/02/2020 Com s’ha de fer la inscripció?

https://eurecatacademy.org/ca/formacio/subvencionada/continua-subvencionada/

Documentació a lliurar

Si estàs en actiu
• Fotocòpia del DNI en vigor
• Fotocòpia de la capçalera de la darrera nòmina on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l´empresa i CIF de l´empresa
Si ets autònom/a (freelance)
• Fotocòpia del DNI en vigor
• Fotocòpia del darrer rebut d´autònoms
Si estàs a l´atur
• Fotocòpia del DNI en vigor
• Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d´inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d´Ocupació de Catalunya)
• Fotocòpia d´algun document on aparegui el Núm. d´afiliació a la Seguretat Social

Més documentació Aprendre a configurar un entorn de desenvolupament i aplicar tècniques per crear aplicacions amb dispositius Android