COMPTABILITAT BÀSICA

Nom de l’entitat Fundació Eurecat Enllaç a l’acció https://eurecatacademy.org/ca/formacio/subvencionada/continua-subvencionada/ Sector/especialitat professional Gestió comptable, econòmica, financera i de RRHH Municipi on es realitza el curs/acció Mataró Nom del centre on s’imparteix Eurecat Mataró Adreça Av. d´Ernest Lluch, 36 de Mataró Data d’inici 03-03-2020 Data de finalització 19-05-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) Dimarts i dijous de 18:30 h a 21:30 h. Total d’hores 60 hores Requisits d’accés Treballadors en actiu o en situació d´atur Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Diploma o certificat d'aprofitament Termini d’inscripció 01/03/2020 Com s’ha de fer la inscripció?
Formació contínua subvencionada
Documentació a lliurar

Si estàs en actiu
• Fotocòpia del DNI en vigor
• Fotocòpia de la capçalera de la darrera nòmina on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l´empresa i CIF de l´empresa
Si ets autònom (freelance)
• Fotocòpia del DNI en vigor
• Fotocòpia del darrer rebut d´autònoms
Si estàs a l´atur
• Fotocòpia del DNI en vigor
• Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d´inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d´Ocupació de Catalunya)
• Fotocòpia d´algun document on aparegui el Núm. d´afiliació a la Seguretat Social

Més documentació

– Definir els objectius de la comptabilitat
– Aclarir quina informació ofereix la comptabilitat i quins son els seus límits
– Situar la comptabilitat en l´entorn de l´empresa.