Enquesta a la joventut de Catalunya 2012. Principals resultats estadístics.

La Direcció General de Joventut del Departament de Benestar Social i Família ha publicat els principals resultats estadístics de l’Enquesta a la joventut de Catalunya 2012 (EJC2012).

L’enquesta s’adreça a una mostra dels joves de Catalunya amb edats compreses entre 15 i 34 anys i té com a objectiu conèixer les característiques sociològiques de la joventut catalana, emfasitzant l’anàlisi de les trajectòries educatives, laborals i d’emancipació.{X}