OPERACIONS BÀSIQUES DE REVESTIMENTS LLEUGERS I TÈCNICS EN CONSTRUCCIÓ

Nom de l’entitat Fundación Laboral de la Construcción Enllaç a l’acció https://www.cursosenconstruccion.com/cursos-gratuitos/detalle/eocj0311-operaciones-basicas-de-revestimientos-ligeros-y-tecnicos-en-construccion-8 Sector/especialitat professional CONSTRUCCIÓ Municipi on es realitza el curs/acció BADALONA Nom del centre on s’imparteix Fundación Laboral de la Construcción Adreça AVDA. DE LA COMUNITAT EUROPEA, 32 Data d’inici 23-03-2020 Data de finalització 19-06-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) Dates orientatives. DE DILLUNS A DIVENDRES DE 08:30 a 14:30h Total d’hores 310 Requisits d’accés Per accedir a certificats de professionalitat de Nivell 1 de quaificació professional no s’exigirà requisti acadàmic ni professional. Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció DIPLOMES APROFITAMENT Termini d’inscripció FINS A MITJANS DE MARÇ Com s’ha de fer la inscripció? Entregar documentació o bé en persona a la nostra oficina o bé per e-mail a cllorente@fundacionlaboral.org Documentació a lliurar
  • Complimentar fitxa d’inscripció.
  • Còpia DNI/NI.
  • Còpia dardo INEM.
Més documentació
Realitzar la instal·lació de paviments lleugers i col·laborar en la instal·lació de sistemes de placa de guix laminat – PRL – en edificació, i realitzar labors auxiliars en talls d’obra, seguint les instruccions tècniques rebudes i les prescripcions establertes en matèria de seguretat i salut.