Subvencions del Programa d’incentius a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) (ref. BDNS 585774)

Núm: 48/2021Data: 19 de novembre de 2021Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat i medi ambient
Assumpte: Subvencions del Programa d’incentius a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) (ref. BDNS 585774
DOGC: : 8514- 01/10/2021
Resolució:
ACC/2914/2021, de 27 de setembre
CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES
Organismes:
INSTITUT CATALÀ D’ENERGIA
WEB
INFORMACIÓ GENERAL PROGRAMA MOVES III
Entitats beneficiàries:
(vegeu la base reguladora 11.5)
 
 Ens locals
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT

DOUMENTACIÓ, GUIES I MODELS
Presentació sol·licituds:
(vegeu l’apartat 9.3 de la convocatòria)
 
Informació:
INSTITUT CATALÀ D’ENERGIA
 
Contacte

PREGUNTES FREQÜENTS
Període presentació de sol·licituds:
El termini de presentació de les sol·licituds computa des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC, a partir de les 9 hores, i finalitza quan s’esgoti el pressupost disponible, o, com a màxim, el 31 de desembre de 2023, si no hi ha hagut prou sol·licituds per esgotar el pressupost disponible
Objecte: la concessió de subvencions del Programa d’ajuts lligats a la mobilitat elèctrica (MOVES III) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència europeu (Programa MOVES III) per a les actuacions subvencionables descrites a l’article 13 del Reial decret 266/2021, de 13 d’abril (BOE núm. 89, de 14.4.2021). Aquests ajuts es regeixen per les bases reguladores contingudes en el capítol III del Reial decret 266/2021, de 13 d’abril, i les especificitats establertes en aquesta Resolució.
 
Actuacions subvencionables
 Les actuacions subvencionables són les establertes en l’article 13 del Reial decret 266/2021, de 13 d’abril, d’acord amb les condicions especificades en el mateix article.
 
Complementàriament, i en el cas d’adquisició de vehicles elèctrics, tant mitjançant adquisició directa com per mitjà d’operacions de finançament per lísing financer o arrendament per rènting, els concessionaris o punts de venda de vehicles han d’estar ubicats al territori català. Aquest requisit no serà obligatori en el cas que es vulgui adquirir una marca i model de vehicle que només es vengui per canals en línia o no estigui disponible en cap concessionari o punt de venda a Catalunya. La persona beneficiària haurà de justificar aquestes consideracions mitjançant una declaració responsable.

RESUM DELS AJUTS


Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15