Subvencions destinades a finançar fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència organitzats per ens locals públics o entitats privades del sector cultural que tenen el seu àmbit d’actuació dins la demarcació de la diputació de Barcelona durant l’any 2021.

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 32/2021Data: 21 de juny de 2021Tema: Ajuts
Àrea: Cultura
Assumpte: Subvencions destinades a finançar fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència organitzats per ens locals públics o entitats privades del sector cultural que tenen el seu àmbit d’actuació dins la demarcació de la diputació de Barcelona durant l’any 2021.
BOPB : 16/06/2021
Codi de la convocatòria: 202120215120012633


CONVOCATÒRIA- BASES ESPECÍFIQUES
ORDENANÇA GRAL. DE SUBVENCIONS
Organismes:
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Àrea de Cultura
Gerència de Serveis de Cultura
Oficina de Difusió Artística
WEB
Entitats beneficiàries: : (vegeu la base específica 5)
Ens locals …
Sol·licitud: a través del Portal de Tramitació Electrònica de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona:
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens

Presentació sol·licituds:
(Vegeu la base específica 6)

Informació:
Gerència de Serveis de Cultura
Oficina de Difusió Artística
C/ Comte d’Urgell, 187
Edifici del Rellotge – 1a planta
08036 Barcelona

Telèfon: 934 022 978
Correu-e: oda@diba.cat

Període presentació de sol·licituds:


30 de juny de 2021
Objecte: L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la Diputació de Barcelona a través de l’Oficina de Difusió Artística de la Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea de Cultura, destinades a finançar fires, mostres, mercats i/o festivals de referència d’especial interès organitzats per ens locals o entitats privades del sector cultural que tinguin com a objectiu dinamitzar, impulsar, fomentar i difondre les arts escèniques, la música, el cinema i/o les arts visuals i que es realitzin en els municipis de la demarcació de Barcelona (excepte si es realitza majoritàriament a la ciutat de Barcelona) durant l’any 2021.
Es considera fira, mostra, mercat i/o festival de referència el que té un caràcter excepcional com a mostra representativa de la cultura a nivell territorial i nacional, ofereix un conjunt de manifestacions artístiques professionals molt especialitzades en un gènere o àmbit concret i té una direcció artística professional.

Seran susceptibles d’acollir-se a la categoria de referència:

Les fires, mostres i/o mercats que compleixin amb els següents requisits:

a) Tenir un pressupost igual o superior a 300.000 €.
b) Que es desenvolupin exclusivament a municipis de la demarcació de Barcelona excepte Barcelona ciutat.
c) Tenir una trajectòria consolidada de com a mínim 15 anys.
d) Que realitzin un mínim de 30 propostes artístiques.
e) Que incorporin programes socials, activitats educatives o de dinamització de públics.
f) Que incorporin activitats adreçades a professionals del sector.

Els festivals que complexin amb els següents requisits:
a) Tenir un pressupost igual o superior a 100.000 €.
b) Que es desenvolupin majoritàriament a municipis de la demarcació de Barcelona
excepte Barcelona ciutat.
c) Que tinguin una trajectòria consolidada de com a mínim 5 anys.
d) Que realitzin un mínim de 10 propostes artístiques.
e) Que incorporin programes socials, activitats educatives o de dinamització de públics.
f) Només se subvencionarà el festival que obtingui més puntuació de cadascun dels gèneres o àmbits següents: arts de carrer, pallassos, poesia, creació contemporània, teatre infantil, música popular i tradicional, pop rock català, música infantil, músiques d’autor, jazz, arts de la imatge, cinema de temàtica monogràfica, cinema fantàstic, curtmetratges i fotografia analògica.

Atesa les regulacions i mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19, i com a mesura excepcional i amb la finalitat de donar la màxima viabilitat a les actuacions objecte de subvenció, es considera la possibilitat de finançar fires, mostres, mercats i/o festivals de referència inicialment previstos a la demarcació de Barcelona (excepte Barcelona ciutat), que no es puguin realitzar, total o parcialment, o que es realitzin en format virtual, sempre i quan la seva organització hagi comportat despeses directament destinades a l’objecte de la subvenció, i el motiu de la no realització dels esdeveniments, o de la realització dels esdeveniments en format virtual, hagi estat el
compliment de les resolucions dictaminades per les autoritats governamentals en referència a les mesures en matèria de salut pública per a contenció de la pandèmia de la COVID-19.

(Vegeu Despeses subvencionables – Base específica 17)

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15