Subvencions destinades a la implantació de deixalleries per al tractament dels residus municipals (ref. BDNS 575870).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 40/2021Data: 23 d’agost de 2021Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat i medi ambient
Assumpte: Subvencions per a la investigació i recuperació de sòls de la seva propietat que es veuen afectats per indicis de contaminacions puntuals o per abocaments de residus industrials per causant desconegut (ref. BDNS 566724).
DOGC: : 8465- 26/07/2021
Resolució:
ACC/2321/2021, de 19 de juliol

CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES
Organismes:
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
WEB
Entitats beneficiàries:
(vegeu de la Base reguladora 3)

Ens locals
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació (vegeu de la Base reguladora 8 i 9)

Informació:
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
Àrea de Control i Sòls Contaminants
Dr. Roux, 80,
08017 Barcelona
Tel. 93 567 33 00

Període presentació de sol·licituds:


26 de setembre de 2021
Objecte:la implantació e noves deixalleries fixes i mòbils així com l’ampliació, millores estructurals i equipaments auxiliars de deixalleries existents.

La tramitació, la resolució i l’atorgament dels ajuts que preveu aquesta convocatòria, així com les condicions, els criteris de valoració, els requisits de participació i la documentació que cal aportar, es regeixen per les bases que aprova la Resolució TES/1247/2019, de 8 de maig.

Per a aquesta convocatòria, les referències a la Norma tècnica sobre deixalleries 2019 contingudes a les bases aprovades per la Resolució TES/1247/2019, de 8 de maig, s’entenen realitzades a la Guia de deixalleries 2021.

A aquests efectes, els requisits sobre les actuacions a realitzar així com les característiques d’aquests equipaments són els que s’estableixen a la Guia de deixalleries 2021

(vegeu la Base reguladora 7.- DESPESES SUBVENCIONABLES)


Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15