Subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris (SOC-Projecte Treball als Barris) (ref. BDNS 568789). 2021.

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 31/2021Data: 14 de juny de 2021Tema: Ajuts
Àrea: ocupació – treball
Assumpte: Subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris (SOC-Projecte Treball als Barris) (ref. BDNS 568789). 2021.
DOGC: : 8433, de 14/06/2021
Resolució:
EMT/1800/2021, de 2 de juny

CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES Modificació
Organismes:
DEPARTAMENT D’EMPRESA I TREBALL
SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
WEB
Entitats beneficiàries: (vegeu la base reguladora 3)
Ajuntaments que tinguin aprovats projectes d’intervenció integral en barris o àrees urbanes per part de la Generalitat de Catalunya…
Així com els seus organismes autònoms i entitats dependents o vinculades a aquells, amb competències en matèria de desenvolupament local i/o promoció de l’ocupació…
Vegeu la base reguladora 4 de Requisits per obtenir la condició d’entitat beneficiària.
Sol·licitud: per mitjans electrònics a través de l’extranet de les administracions públiques catalanes.
EACAT

Dins el tràmit: el tràmit “Projecte Treball als barris”
Presentació sol·licituds: (vegeu l’article 9 de la convocatòria i la base reguladora 10 i 11)

Informació:

DEPARTAMENT D’EMPRESA I TREBALL
SERVEI PÚBLIC D’ OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
C. Llull, 297-307
08019 BARCELONA

Tel. 93 553 61 00 / 93 553 61 01
Informació: barris.soc@gencat.cat

Període presentació de sol·licituds:


30/06/2021 inclòs
Objecte: regular el procediment de concessió de les subvencions del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris.

Aquest programa té per objectiu que les entitats beneficiàries puguin coordinar i executar actuacions de caràcter integrat que al mateix temps combinin accions ocupacionals i de desenvolupament local en el marc d’un pla d’execució anual, que els permetin d’intervenir sobre les persones en situació d’atur, especialment aquelles que conformen els col·lectius prioritaris d’actuació d’acord a les especificitats de cada barri, per tal de contribuir al seu equilibri social i territorial.

(Vegeu despeses subvencionables a la base reguladora 9)


Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15