Subvencions per a actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior realitzades durant els anys 2019 i 2020 o a realitzar durant l’any 2021 (ref. BDNS 568281).

Núm: 3/2022Data: 4 de gener de 2022Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat i medi ambient
Assumpte: Subvencions per a actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminnació exterior realoitzades durant els anus 2029 i 2020 o a realitzar durant 2021 (ref. BDNS 568281)
DOGC : 8563 – 15.12.2021
Resolució:
ACC/3673/2021, de 10 de desembre
CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES Modificació (justificació)

Organismes:
DEPARTAMENT D’ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL
 
Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat
 
Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic
WEB
Entitats beneficiàries:

Ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades i els consells comarcals
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT

EACAT

Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació  (vegeu de la Base reguladora 7 i 8)

Informació:
 
SECRETARIA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
DIRECCIÓ GENERAL DE QUALITAT AMBIENTAL I CANVI CLIMÀTIC
Carrer de Provença, 204-208
08036  Barcelona
 
Tel. 93 444 50 00
 
Termini presentació de sol·licituds:


15 de febrer de 2022
Objecte: Aquesta línia de subvencions té com a objecte el foment de la realització d’actuacions de millora de la il·luminació exterior existent amb la finalitat de reduir la contaminació lumínica.

Són objecte de subvenció les actuacions de millora de les instal·lacions d’il·luminació exterior existents que s’inclouen en els casos A), B) o C) previstos a la base 2.1 de l’Ordre TES/130/2018, de 24 de juliol.
 
Actuacions subvencionables (vegeu la base reguladora 2)
 
Les actuacions de millora de les instal·lacions d’il·luminació exterior existents que, d’acord amb el Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya, es realitzin en:
 
Cas A)
– Íntegrament, en punts de referència i les seves àrees d’influència (quan estiguin classificades com a zones de
protecció màxima envers la contaminació lumínica, E1).
– Íntegrament, en municipis amb àrees declarades Espais amb un cel nocturn de qualitat, amb un pla de
prevenció de la contaminació lumínica aprovat, inclòs en l’inventari de la direcció general competent en matèria
de contaminació lumínica, i quan tot el terme municipal estigui classificat com a zona de protecció màxima
envers la contaminació lumínica (E1).
Cas B)
– Íntegrament, en zones de protecció màxima envers la contaminació lumínica (E1), no incloses en el cas A).
Cas C)
– Íntegrament, en àrees d’influència d’un punt de referència (quan no estiguin classificades com a zones de
protecció màxima envers la contaminació lumínica, E1).
– En municipis amb àrees declarades espais amb un cel nocturn de qualitat, amb un pla de prevenció de la
contaminació lumínica aprovat, inclòs en l’inventari de la direcció general competent en matèria de
contaminació lumínica i amb actuació de millora realitzada, íntegrament, en zona de protecció alta envers la
contaminació lumínica (E2).

 


Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15