Subvencions per a actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior realitzades durant els anys 2019 i 2020 o a realitzar durant l’any 2021 (ref. BDNS 568281).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 30/2021Data: 11de juny de 2021Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat i medi ambient
Assumpte: Subvencions per a actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior realitzades durant els anys 2019 i 2020 o a realitzar durant l’any 2021 (ref. BDNS 568281).
DOGC: : 8430- 10/06/2021
Resolució:
ACC/1785/2021, d’1 de juny

CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES
Modificació (justificació)
Organismes:
DEPARTAMENT D’ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL
Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat
Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic
WEB
Entitats beneficiàries:
Ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades i els consells comarcals
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació (vegeu de la Base reguladora 7 i 8)

Informació:


SECRETARIA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT


DIRECCIÓ GENERAL DE QUALITAT AMBIENTAL I CANVI CLIMÀTIC
Carrer de Provença, 204-208
08036 Barcelona


Tel. 93 444 50 00

Període presentació de sol·licituds:


10 de juliol de 2021.
Objecte:Aquesta línia de subvencions té com a objecte el foment de la realització d’actuacions de millora de la il·luminació exterior existent amb la finalitat de reduir la contaminació lumínica.

Són objecte de subvenció les actuacions de millora de les instal·lacions d’il·luminació exterior existents que s’inclouen en els casos A), B) o C) previstos a la base 2.1 de l’Ordre TES/130/2018, de 24 de juliol.

Actuacions subvencionables (vegeu la base reguladora 2)

Les actuacions de millora de les instal·lacions d’il·luminació exterior existents que, d’acord amb el Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya, es realitzin en:

Cas A)
– Íntegrament, en punts de referència i les seves àrees d’influència (quan estiguin classificades com a zones de protecció màxima envers la contaminació lumínica, E1).
– Íntegrament, en municipis amb àrees declarades Espais amb un cel nocturn de qualitat, amb un pla de prevenció de la contaminació lumínica aprovat, inclòs en l’inventari de la direcció general competent en matèria de contaminació lumínica, i quan tot el terme municipal estigui classificat com a zona de protecció màxima envers la contaminació lumínica (E1).
Cas B)
– Íntegrament, en zones de protecció màxima envers la contaminació lumínica (E1), no incloses en el cas A).
Cas C)
– Íntegrament, en àrees d’influència d’un punt de referència (quan no estiguin classificades com a zones de protecció màxima envers la contaminació lumínica, E1).
– En municipis amb àrees declarades espais amb un cel nocturn de qualitat, amb un pla de prevenció de la ontaminació lumínica aprovat, inclòs en l’inventari de la direcció general competent en matèria de contaminació lumínica i amb actuació de millora realitzada, íntegrament, en zona de protecció alta envers la contaminació lumínica (E2).
Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15