Subvencions per a inversions en la millora del control dels cabals subministrats en alta amb la instal·lació de comptadors

Termini de presentació de sol·licituds: 18 de setembre de 2017

Convocatòria de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de subvencions per a la realització d’inversions per a la millora del control dels cabals subministrats en alta, amb la instal·lació de comptadors