Subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals. Any 2016

Termini de presentació de sol·licituds: 30 de setembre de 2016

Subvencions de l’Agència de Residus de Catalunya de subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals. Any 2016