Subvencions per al disseny i la implementació d’un sistema de gestió de documents en arxius d’entitats locals i universitats públiques per a l’any 2021 (ref. BDNS 549481)

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 06/2021Data: 24 de febrer de 2021Tema: Ajuts
Àrea: Cultura
Assumpte: Subvencions per al disseny i la implementació d’un sistema de gestió de documents en arxius d’entitats locals i universitats públiques per a l’any 2021 (ref. BDNS 549481)
DOGC: : 8349- 24/02/2021
Resolució:
CLT/446/2021, de 15 de febrer
CONVOCATÒRIA
BASES GENERALS
BASES ESPECÍFIQUES
Organismes:
DEPARTAMENT DE CULTURA
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Entitats beneficiàries:
(vegeu el punt 2 de la Base específica 1)
Les entitats locals o els ens que en depenen i les universitats públiques que siguin titulars d’arxius
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds:
mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació adjunta. (vegeu l’apartat 5 de la convocatòria)
Informació:
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001 Barcelona
Tel. 93 316 28 47
Termini presentació de sol·licituds:


Període del 25/02/2021 al 15/03/2021
Objecte: L’objecte d’aquestes bases és la concessió de subvencions per al disseny i la implementació d’un sistema de gestió de documents en arxius d’entitats locals o ens que en depenen i d’universitats públiques.

La finalitat d’aquesta línia de subvenció és donar suport a les entitats locals o ens que en depenen i a les universitats públiques que siguin titulars d’arxius per dotar-se dels instruments metodològics escaients per al disseny i la implementació de sistemes de gestió documental corporatius en el marc de la implementació de l’administració electrònica. La gestió de documents abasta integralment el tractament i control dels documents físics i electrònics gestionats per un organisme.

Despeses subvencionables
Són subvencionables, entre d’altres, les actuacions següents:
a) Estudis i auditories de gestió documental adreçades a implementar sistemes de gestió documental.
b) Estudis i projectes tècnics per a la integració de gestors documentals que permetin la transferència d’expedients a plataformes d’arxiu electrònic de documentació en fase de vigència.
c) Consultories per a la implementació de sistemes de qualitat (com ara el conjunt d’estàndards UNE-ISO 30300 Informació i documentació. Sistemes de gestió per a documents).
d) Tasques tècniques relacionades amb la implementació d’instruments tècnics com ara: el quadre de classificació funcional, el calendari de conservació, l’esquema de metadades, el quadre de tipus documentals, el registre d’eliminacions de la documentació, el quadre de seguretat i accés o l’elaboració de projectes de propostes d’accés i avaluació documental.

Respecte a les despeses de personal, només són subvencionables les relatives al personal contractat per obra o servei determinat amb la finalitat de dur a terme el projecte subvencionat. També es poden subvencionar les despeses de contractació d’una empresa o d’un professional extern per a la implementació del projecte.

• No són subvencionables les despeses que es refereixin a inversions.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15