Temps x cures

Canguratge en locals municipals
________________

L’any 2023 es posarà en marxa aquest servei de canguratge fix en equipaments municipals.

Els ajuntaments que hi estiguin interessats han de destinar un espai per a aquesta activitat.

El Consell Comarcal del Maresme assumirà la contractació del personal i serà l’encarregat de rebre i cursar les peticions per part de les famílies.

Servei de canguratge a domicili
________________

L’any 2023 entrarà en funcionament aquest servei que es prioritzarà en aquells municipis que no disposen del servei de canguratge fix en equipametns municipals.

Servei de cangur per a activitats
________________

Aquest servei es posarà en marxa el 2023 i té com a objectiu facilitar que les famílies puguin assistir a activitats (tallers, xerrades i/o activitats) organitzades per l’ajuntament, entitats o associacions del municipi.

Serà un servei que s’oferirà puntualment per reforçar l’oferta en moments de molta demanda en els municipis que disposin del servei fix de canguratge en equipaments municipals.

També es prestarà en els municipis que no disposen de servei fix, sempre i quan hi hagi un espai adequat per oferir el servei.

Temps x Cures és un programa promogut pel departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat a partir de la iniciativa “Corresponsables”, del Ministeri d’Igualtat. Vol donar resposta a la necessitat de generar serveis que descarreguin les famílies, i en especial les dones, de les càrregues de cura familiar.

El servei s’ofereix a infants d’entre 0 i 16 anys tot garantint, de forma prioritària, l’accés a la cura infantil a les famílies i persones adultes que més ho necessiten, tenint en compte la perspectiva de gènere i interseccional.

El Consell Comarcal del Maresme gestiona el servei, en col·laboració amb els ajuntaments, en els municipis de menys de 20.000 habitants.

CONTACTE:

tempspercures@ccmaresme.cat

Telèfon: 692 891 402


ACTUALITAT