Un terç dels assalariats de la indústria maresmenca treballen al sector tèxtil

 

L’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal ha publicat l’informe anual sobre la situació laboral de les indústries tèxtils i de confecció de peces de vestir al Maresme. L’informe constata que aquest sector, que va arribar a ser emblema de la comarca, ha perdut 2.000 treballadors en els darrers 4 anys (2008-2011). Tot i això, el tèxtil continua sent un dels sectors de referència dins el món empresarial. Aplega gairebé el 33% del total d’assalariats de la indústria maresmenca i l’evolució de la nova contractació és positiva.

Les empreses de les indústries tèxtils del Maresme continuen caracteritzant-se per tenir un teixit empresarial de petites dimensions. La mitjana anual de l’any 2011 indica que el 79,24% de les empreses d’aquest sector són petites ja que ocupen un màxim de 10 treballadors; el 20,76% són empreses mitjanes que tenen un tram de treballadors d’entre 11 i 250; i només el 0,18% tenen una dimensió gran ja que donen feina a 201 treballadors o més.

Les empreses petites ocupen el 29,71% dels treballadors; les mitjanes el 64,72% i les grans el 5,62% del total d’assalariats tèxtils.L’any 2011, les indústries tèxtils de la comarca comptaven amb 5.039 assalariats. Aquesta xifra indica que, tot i la progressiva disminució del nombre d’empreses i la constant pèrdua de llocs de treball els darrers anys, el sector tèxtil continua tenint una destacada presència a la comarca. Manté el 33% del total d’assalariats de la indústria maresmenca.

De fet, l’any passat l’evolució de l’atur dins el sector va tenir un comportament positiu tota vegada que la desocupació es va reduir un 7,71% respecte al 2010. Aquesta frenada en el nombre de persones aturades es va detectar tant en les empreses que formen part de la divisió d’indústria tèxtil (comprèn les empreses de preparació i filatura de fibres, fabricació de teixits, acabament de tèxtils i de peces de vestir, fabricació d’articles confeccionats, mantes, catifes cordes i similars) com en la de confecció de peces de vestir. En el cas de la primera, l’atur registrat va disminuir un 7,35% i en la segona la baixada va arribar al 8,42%.

També va tenir un comportament positiu la contractació laboral que va augmentar un 6,42% respecte al 2010. La divisió que va experimentar un major increment va ser la de confecció de peces de vestir (+11,98% respecte l’anualitat anterior). En valors absoluts, la indústria tèxtil va generar 538 contractes, 390 dels quals van ser de caràcter temporal i 148 indefinits; el còmput de noves contractacions en la divisió de confecció de peces de vestir va ser de 1.402. D’aquestes, 445 van ser indefinides i 957 temporals.

Podeu ampliar informació, consultant l’informe elaborat per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme: