Un tram de la ronda Alfons XII de Mataró tindrà nou enllumenat públic

El Departament de Serveis Municipals i Manteniment de l´Ajuntament comença aquesta setmana, del 12 al 16 de maig, la reforma de l´enllumenat públic del tram de la ronda Alfons XII comprès entre el carrer Miquel Biada i la plaça Doctor Fleming.


La instal.lació de l´enllumenat públic la porta a terme l´empresa Electricitat Boquet amb un pressupost de 58.895,26 euros i està previst que tinguin una durada aproximada de dos mesos i mig.

Descripció de la instal.lació

A la ronda Alfons XII se substituiran els bàculs actuals per uns altres de 10 m d´altura i 2 m de braç amb llumeneres de 250 W. En total s´instal.laran 16 columnes, 14 de les quals tindran doble lluminària. Els bàculs se soldaran a una platina a la base per poder-los fixar a terra.

Pel que fa al quadre elèctric s´aprofitarà l´actual que està situat a la paret d´un edifici del mateix vial perquè ja hi ha elements per connectar els dos circuits nous d´aquest projecte.

Com a mesures de protecció es prenen totes aquelles que indica la normativa contra contactes elèctrics directes i indirectes i contra sobrecàrregues i curtcircuits.

Aquest enllumenat disposarà de reducció de flux per doble nivell per tal d’aconseguir estalvi energètic i s’ajusta a la normativa de la Generalitat de Catalunya sobre contaminació lumínica.