Viserma ja ha iniciat les obres de la nau de can Robinat de Vilassar de Dalt

Les obres de la futura nau de la brigada i de les dependències de l’empresa municipal Viserma i dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament ja han començat al sector de can Robinat. Els treballs d’edificació van a càrrec de l’empresa Excover i l’execució està prevista en dotze mesos.


El nou equipament estarà destinat a allotjar el magatzem de la brigada municipal i de l’empresa municipal de serveis, dipòsit municipal de vehicles, la seu de l’ADF i, oficines i dependències tant de la pròpia empresa municipal com dels serveis tècnics de l’Ajuntament.

la superfície a construir és de 1.700 m2 dels 5000 m2 que té la finca de propietat municipal. Per tal de fer viable aquesta operació l’Ajuntament constitueix, sobre el terreny que ha d’ocupar el nou equipament, un dret real de superfície a favor de Viserma i per un període de 50 anys, a canvi que sigui l’empresa municipal l’encarregada de fer el projecte i d’executar les obres.

Una vegada enllestit aquest nou equipament es donarà resposta a les necessitats actuals de la Brigada Municipal d’Obres i a la brigada de Viserma, de disposar d’un espai amb millors condicions que les actuals de l’antic escorxador, així com també se soluciona la falta de seu de l’ADF de Vilassar de Dalt. Pel que fa a les oficines i altres serveis complementaris, el projecte contempla dependències per allotjar els serveis tècnics municipals i les oficines administratives de Viserma, així com dutxes i vestidors per als treballadors de la Brigada Municipal i de Viserma.