26 persones comencen dilluns el curs per a treballadors/es familiars per als Serveis d’Ajut a Domicili

El Consell Comarcal, en col·laboració amb el Departament d´Acció Social i Ciutadania, ha organitzat aquest curs de formació de treballadors/res familiars per als Serveis d’Ajut a Domicili (SAD), un sector en expansió especialment ara amb la nova llei per l’autonomia personal i la dependència.


26 persones rebran formació gratuïta com a treballador/a familiar per tal que professionalment es puguin dedicar al camp de l’atenció a les persones. El curs que comença el dilluns, 11 de maig a les instal·lacions de l’Escola Universitària del Maresme, l’impartirà la Fundació Pere Tarrés.

L’alumnat cursarà 715 hores, 415 de les quals seran de teoria i 300 de pràctiques i rebrà formació en els mòduls de qualificació professional “atenció sociosanitària de persones en el seu domicili” i de  qualificació d'”habilitats socials” que estableix la Generalitat de Catalunya. El contingut del curs està pensat per a la immediata inserció laboral de l’alumnat. De fet, en cursos similars realitzats, s’ha arribat a més del 90% d’inserció laboral, una gran part de la qual ha estat en el mateix centre de pràctiques.