437 places de zona blava del Centre i l´Eixample de Mataró queden fora de servei durant el mes d´agost

El Servei de Mobilitat ha disposat que durant el mes d’agost 437 places de zona blava de la ciutat quedin fora de servei.

Així, quedaran lliures de pagament els estacionaments situats a :

. Carrer de Llauder i carrer de Cuba/Llauder (zona 1)

. Can Maitanquis (zona 3) i

. Carrer del Carme, La Riera, carrer de Jaume Isern, carrer d’Argentona, plaça dels Bous i ronda d’Alfons X el Savi (zona 4).


La mesura deixa en servei 358 places de rotació que representen un 41,45% de la totalitat de l’estacionament regulat de la ciutat.

La iniciativa bé donada pel compromís que va adquirir l’empresa concessionària EYSA en el plec de condicions del contracte on es proposava mantenir com a mínim el 40% de les places d’estacionament durant el mes d’agost.

Aquesta mesura respon a la disminució de l’afluència de vehicles que hi ha durant l’agost a l’entorn dels carrers afectats, a causa de la poca activitat comercial en aquestes zones i per tant no cal propiciar-ne la rotació.