4a i 5a Gama. Elaboració i Comercialització.

Nom de l’entitat Impulsem, SCCL Sector/especialitat professional Hostaleria i Comerç Si forma part de la Garantia Juvenil, indiqueu el nom concret del programa Star Jobs Municipi on es realitza el curs/acció Barcelona Nom del centre on s’imparteix Impulsem Adreça C/Tàpies 6, 08001 Barcelona (Raval) Data d’inici 07-10-2019 Data de finalització 21-11-2019 Horari (dies de la setmana i hores/dia) De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00h. Total d’hores 140 hores Requisits d’accés Coneixement bàsic de la llengua castellana o catalana Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Un certficat de superació de l’acció del SOC Termini d’inscripció Del 30/09/2019 fins al 14/10/2019 Com s’ha de fer la inscripció?

– Trucar a l’entitat i preguntar per la responsable de la formació (Venus Müller) i ella li proposarà a la persona interessada

– O bé venir a una sessió individual de informació o a una sessió grupal.

Documentació a lliurar – Fotocòpia demanda d’ocupació (SOC), certificat de la Garantia Juvenil i fotocòpia del DNI. Més documentació

Els objectius de la formació:
– Reforçar les habilitats comunicatives i relacionals en l´àmbit professional.
– Adquirir vocabulari bàsic d´anglès en hostaleria.
– Conèixer i practicar tècniques bàsiques d´elaboració i conservació de productes de 4a i 5a gama.
– Realitzar pràctiques en el sector comerç/hostaleria (opcionals)