70 pergamins del fons de l’Arxiu Comarcal del Maresme es sotmeten a un tractament d’anòxia que facilitarà la seva conservació

 

L’Arxiu Comarcal del Maresme (ACM) ha lliurat al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya 70 pergamins i dos positius fotogràfics de gran format perquè els sotmeti amb un tractament d’anoxia que permeti la seva conservació. Els documents formen part del fons donat a l’ajuntament de Mataró per l’hereu del notari Josep de C. Tuñí i Falguera.

La humitat, la temperatura, la llum… són elements que cal tenir en compte en la conservació de la documentació antiga, però també els microorganismes que, amb el pas del temps, van degradant el paper. Per tal d’intervenir en aquest darrer aspecte, l’Arxiu Comarcal del Maresme ha lliurat al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC) 70 pergamins i dos positius fotogràfics de gran format. Aquests documents formen part del fons que l’heeu directe del procurador mataroní Josep C. Tuñí i Falguera va donar a l’ajuntament de Mataró per a la seva conservació.

 
El CRBMC sotmetrà la documentació a un procés d’anòxia per eliminar els petits insectes, fongs i bacteris que anirien malmetent els documents. El tractament d’anòxia consisteix a ubicar els documents en una cambra estanca i a pressió de la qual, durant 21 dies, s’extreu tot l’oxigen i s’insunfla nitrògen eliminant, d’aquesta manera, tots els possibles microorganismes.

Una vegada finalitzi el procés, l’Arxiu Comarcal del Maresme recuperarà la documentació i procedirà al seu tractament arxivístic per tal de donar a conèixer el contingut del fons documental.

L’ACM, ubicat a Can Palauet de Mataró,  custodia més de 3.161.96 metres lineals de documentació local i comarcal.