08.04.2020Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
 
 
 
 
Cultura
Arxiu Comarcal del Maresme

arxiu comarcal del MaresmeARXIU COMARCAL DEL MARESME

Adreça: Carrer d'en Palau, 32-34 -Can Palauet- 08301 Mataró (Maresme)

Tel.  93 758 24 59

Adreça electrònica: acmaresme.cultura@gencat.cat

Twitter: @acmaresme

Director: Alexis Serrano

Horari hivern: Matí: dilluns a divendres, 9-14 h. Tarda: dilluns a dijous, 15,30-18 h.

Horari estiu: 1 de juny a 30 de setembre, dilluns a divendres, 8-15 h.

L´Arxiu Comarcal del Maresme (ACM), única institució cultural d´abast comarcal del Maresme, forma part de la Xarxa d´Arxius Comarcals, adscrita al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Està gestionat pel Consell Comarcal del Maresme i ubicat en l´edifici conegut com can Palauet, propietat de l´Ajuntament de Mataró.

El 31 de gener de 1984 es va signar un conveni entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l´Ajuntament de Mataró que va permetre la creació de l´ACM. El 2 de maig de 1996 es va posar en marxa l´Arxiu, que es va inaugurar el 20 de desembre de 1997.

L´Arxiu comparteix l´edifici amb l´Arxiu Municipal de Mataró, una sala d´exposicions municipal, essent la superfície de l´equipament cultural de can Palauet de 1015 m2, distribuïts en tres plantes. Projectar aquest Arxiu en l´edifici que havia estat de la família Palau de Mataró, ha permès conservar una edificació exemple de casal urbà familiar, vinculat a l´agricultura.

La seva principal missió és vetllar per la conservació del patrimoni documental de la comarca. Conserva documentació des del s. XII  fins al segle XXI de diferents ens públics (notarial, judicial, de l´administració local, de l´administració autonòmica...) i de privats (familiars, d´empreses, associacions, entitats i corporacions i personals).

Entre la documentació custodiada destaquem l´Arxiu del Districte Notarial de Mataró (1715-1909), l´Arxiu Històric Municipal de Mataró (1454/1985) i el fons de la Comptadoria d´Hipoteques del Districte de Mataró (1768-1862).

L´Arxiu Comarcal vetlla per la conservació i la seguretat dels fons que rep i en garanteix l´accés i la consulta. Tanmateix l´ACM és una eina al servei dels Ajuntaments i ens locals als quals els assessora en matèria de gestió documentals (documentació analògica i electrònica) accés a la informació i transparència administrativa

L'Arxiu Comarcal del Maresme, a 31 de desembre de 2014, custodiava més de 3.161.96 metres lineals de documentació.

Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12