75 microempreses i persones autònomes del Maresme reben ajut econòmic del Consell Comarcal

La convocatòria oberta pel Consell Comarcal, el passat estiu, per a la concessió d’ajuts a microempreses i persones autònomes del Maresme afectades econòmicament per la COVID-19 ha rebut 256 sol·licituds.

La partida econòmica disponible (50.000 euros) ha permès atorgar ajuts a 75 negocis maresmencs. 25 d’ells rebran 1.000 euros a l’haver acreditat un descens en la facturació de 2020 del 50% o superior a aquest percentatge. Els altres 50 rebran 500 euros ja que el descens en la seva facturació va oscil·lar entre el 25% i el 50%.

Han pogut optar a aquesta línia d’ajuts les microempreses i persones autònomes del Maresme amb una facturació el 2019 d’entre 9.000 i 36.000 euros.

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA

El Consell Comarcal del Maresme ha obert aquesta setmana una convocatòria extraordinària a la qual poden concòrrer la mateixa tipologia de negocis.

En aquesta ocasió, el Consell Comarcal ha habilitat una partida de 30.000 euros.

Les microempreses i persones autònomes del Maresme poden fer la sol·licitud fins al 26 de novembre.