9.221 alumnes comencen el curs al Maresme amb ajut de menjador escolar

Les sol·licituds han augmentat un 5,60% respecte al curs passat

El curs escolar 2023-2024 comença al Maresme amb una dotació inicial de 8.751.799,49€ per ajudar les famílies a fer front a les despeses de menjador. Ja s’han resolt gairebé el 100% de les sol·licituds presentades i inicialment s’ha concedit l’ajut econòmic a 9.221 alumnes.

El Consell Comarcal ha rebut aquest any un 5,60% més de peticions d’ajut de menjador escolar. En concret, l’han sol·licitat 12.410 alumnes.

Conscient de la necessitat de les famílies de saber a l’inici del curs si la seva sol·licitud ha estat acceptada, el Consell Comarcal del Maresme ha agilitzat el procés de verificació de la documentació presentada i a hores d’ara ja ha resolt el 96,65% dels expedients.

Seguint els criteris establerts a les Bases reguladores de la convocatòria d’ajuts individuals de menjador escolar per al curs 2023-2024, el Consell Comarcal ha concedit l’ajut a 9.221 alumnes i ha desestimat 2.774 peticions per diferents factors, sent el més destacat la superació del llindar de renda màxim establert. Falta per resoldre 415 expedients.

Pel que fa als ajuts concedits, el 41,74%% (3.849) cobreixen el 70% del cost del menjador escolar (tenint com a referència el preu de 6,91 euros/dia fixat pel Departament d’Educació); 3.495 alumnes (el 37,90%) tenen finançat el servei al 100%; 1.098 (11,90%) rebran el 50% atès que el pare/mare o persones tutores han presentat la sol·licitud per separat. Per aquest mateix motiu, 735 alumnes (el 7,97%) rebran el 35% del cost del servei de menjador escolar.

En comparació amb el curs anterior, ha augmentat substancialment l’alumnat que rebrà ajuts del 100% ja que el Departament d’Educació ha modificat aquest any els criteris per assolir aquest percentatge (llindar de renda i percentatge de discapacitat).

Revisió dels expedients i reclamacions

El Consell Comarcal del Maresme ja ha informat les famílies de la resolució de la seva petició. Aquelles que vulguin presentar reclamació ho poden fer, fins al 6 d’octubre, a través d‘Instància genèrica a la Seu electrònica de l’administració comarcal.

També -entre el 6 de setembre i el 6 d’octubre- es pot fer presencialment a les dependències del Consell Comarcal del Maresme (plaça Miquel Biada 1 de Mataró) els dimarts, dijous i divendres de 9h a 13h.

Transport i menjador escolar

D’altra banda, el Consell Comarcal del Maresme ja té a punt els serveis de transport i menjador escolar per començar el curs amb total normalitat.

Pel que fa al transport escolar, s’han dissenyat 69 rutes que permetran als autobusos traslladar en el mínim temps possible prop de 1.000 alumnes als seus centres educatius. 16 d’aquestes rutes són adaptades per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat amb mobilitat reduïda.

Quant al menjador escolar, el Consell Comarcal del Maresme gestionarà el servei a 9 centres de la comarca amb la previsió de servir al voltant de 180.000 menús al llarg del curs 2023/2024. Les escoles en què el Consell Comarcal gestiona el servei de menjador escolar són Sant Miquel del Cros (Argentona), La Minerva (Calella), Cirera (Mataró), Josep Manuel Peramàs (Mataró), Antoni Doltra (Pineda de Mar), Mediterrània (Pineda de Mar), Sant Pau (Sant Pol de Mar), Ignasi Iglesias (Tordera) i Serra de Miralles (Tordera).