Acollida Immigració (Grup d’Atenció a la Víctima)


ACOLLIDA IMMIGRACIÓ (Grup d’Atenció a la Víctima)


Formadora

Grup d’Atenció a la Víctima de Mossos d’Esquadra


Objectius

Prevenir la violència que afecta a les donesFacilitar un millor coneixement dels recursos i de les situacions on intervenenApropar el cos policial a la ciutadaniaAtendre qüestions relacionades amb els continguts exposats


Continguts

1r Bloc – Violència de Gènere: Accions preventives; Rol de víctima de violència de gènere; Recursos existents; Accions de seguiment; Treball en xarxa2n Bloc – Violència Domèstica: Accions preventives; Rol de víctima de violència domèstica; Recursos existents; Accions de seguiment; Treball en xarxa3r Bloc – Mutilació Genital Femenina: Protocol existent; Conseqüències de la MGF per a la dona; Accions preventives; Accions de seguiment; Els casos de nenes ja mutilades; Treball en xarxa4t Bloc – Matrimonis Forçats / Matrimonis Prematurs: Accions preventives; Accions de seguiment; Treball en xarxa


Metodologia

Explicació adaptada al nivell de les personesDocument de presentació en format de power point


Durada

2 hores per bloc (es poden fer tots o aquells que interessin)


Cost

Gratuït