Acollida immigració (Grup d’Atenció a la Víctima)

Objectiu

Prevenir la violència que afecta a les dones

Facilitar un millor coneixement dels recursos i de les situacions on intervenen

Apropar el cos policial a la ciutadania

Atendre qüestions relacionades amb els continguts exposats

Contingut

1r Bloc – Violència de Gènere: Accions preventives; Rol de víctima de violència de gènere; Recursos existents; Accions de seguiment; Treball en xarxa

2n Bloc – Violència Domèstica: Accions preventives; Rol de víctima de violència domèstica; Recursos existents; Accions de seguiment; Treball en xarxa

3r Bloc – Mutilació Genital Femenina: Protocol existent; Conseqüències de la MGF per a la dona; Accions preventives; Accions de seguiment; Els casos de nenes ja mutilades; Treball en xarxa

4t Bloc – Matrimonis Forçats / Matrimonis Prematurs: Accions preventives; Accions de seguiment; Treball en xarxa stacional, la diabetis 1 i 2. Desmantellant tòpics i consells

Metodologia

Explicació adaptada al nivell de les persones

Document de presentació en format de power point

Durada

2 hores per bloc (es poden fer tots o aquells que interessin)

Formadora

Grup d’Atenció a la Víctima de Mossos d’Esquadra

Cost

Gratuït