Activitats formatives del mes de maig

 

El Consell Comarcal del Maresme proposa, per aquest mes de maig, les següents activitats formatives adreçades a empreses i emprenedors.

Introducció a les Patents i Marques per a autònoms, pimes i emprenedors

3 hores

15 de maig de 16 a 19h

En l’entorn econòmic actual els drets de Propietat Industrial s’han convertit en un pilar essencial, ja que una part important del valor de mercat d’una companyia ve determinat pels seus actius intangibles, en forma de patents, marques i dissenys. I al mateix temps les regles de joc per les quals es regeix el mercat exigeixen a les empreses protegir aquests instruments comercials i tecnològics per mantenir la seva posició de lideratge.

Per això l’objectiu bàsic d’aquest curs és oferir una visió general sobre els diversos tipus de títols de propietat industrial que poden registrar-se: patents, marques i dissenys industrials, tenint en compte les diferents legislacions que coexisteixen en l’àmbit nacional, comunitari internacional. D’aquesta forma l’assistent coneixerà quines eines existeixen per a la protecció de la innovació i podrà dissenyar estratègies per a la seva gestió.

 

Coneix els requisits legals i fiscals de la venda on-line

6 hores

29 i 31 de maig de 16 a 19h

Abans de començar un negoci per internet és important que la persona emprenedora estigui ben informada sobre els requeriments legals i fiscals necessaris per muntar-ho, principalment perquè la seva supervivència no es vegi amenaçada per l’incompliment de la llei i les obligacions tributàries que regeixen el comerç electrònic. Per tant, aquesta sessió pretén aclarir els aspectes legals i fiscals que s’han de tenir en compte per començar la venda i/o la prestació de serveis on-line.