Agència Comarcal de l’Energia

L´Agència Comarcal de l´Energia (ACE) té com a objectiu principal promocionar l´eficiència energètica i l´ús de les energies renovables als ajuntaments de la comarca i a la població en general.

Un dels eixos fonamentals de la nostra actuació és ajudar a incrementar la capacitat de gestió dels ajuntaments sobre el seu consum energètic per tal de definir estratègies locals per a la prevenció, mitigació i adaptació al canvi climàtic.


La prevenció del canvi climàtic a nivell local la centrem en cinc punts fonamentals:  • Estalvi energètic

  • Ús mes eficient de l´energia que es consumeix

  • Increment del pes de les energies renovables

  • Integració de les actuacions per millorar la mobilitat

  • Utilització de mecanismes per a la neutralització de CO2El servei realitza estudis energètics per optimitzar la utilització dels recursos energètics tant a nivell local com comarcal. Dissenya i executa per encàrrec dels ajuntaments projectes que prioritzin l’eficiència energètica, i coordina la sol·licitud de subvencions en matèria d’aprofitament i estalvi energètic, tant sigui a nivell municipal com supramunicipal o de ciutadans a títol privat.


Promou l’adopció de sistemes de gestió energètica informatitzada als ajuntaments i presta assistència tècnica en matèria d’energia, fomentant activament la utilització de les energies renovables en totes les poblacions de la comarca.


Tots els ajuntaments de la comarca i persones particulars interessades en aquestes temàtiques poden ser usuaris de l’ACE