Energies renovables

En energies renovables l’ACE us ofereix:  • Accions en la promoció i divulgació de les energies renovables i eficiència energètica: Tèrmica, Fotovoltàica, Biomassa, Eòlica, Geotèrmica.

  • Informació i elaboració de noves ordenances solars (instal·lació de panells solars tèrmica / fotovoltàica).