Ajornada la constitució del Consell Comarcal


La Conselleria de Governació de la Generalitat ha dictat avui una Ordre deixant sense efecte la constitució dels Consells Comarcals prevista per al dissabte 12 de juliol. Així mateix, la Junta Electoral Provincial ha notificat aquest migdia al Consell Comarcal del Maresme que “queden anul.lades les credencials de consellers i conselleres emeses per aquesta Junta Electoral i se suspén la constitució dels Consells Comarcals”


L’ajornament de la data de constitució dels Consells Comarcals es produeix per la sentència dictada ahir (10/07/03) per la Secció Quarta de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya segons la qual en la proclamació dels membres dels Consells Comarcals s’ha d’aplicar la nova normativa aprovada pel Parlament de Catalunya el passat 5 de maig. La nova llei estableix que dos tercis dels consellers seran elegits segons el nombre de vots obtinguts per cada partit i el terç restant segons el nombre de regidors. Pel que fa a la nova configuració del Consell Comarcal del Maresme, podeu veure els canvis que es produeixen
clicant aquí