Ajuntament de Canet de Mar

L’Ajuntament de Canet de Mar, ha sol·licitat una subvenció que permetrà la contractació de 5 joves amb contracte de pràctiques durant 6 mesos a jornada completa.


Els llocs de treball a cobrir són:


– 1 delineant/a


– 1 administratiu/va


– 3 auxiliars administratius/ves.


Requisits per accedir a la contractació:


– Generals:  • Estar inscrit al SOC com a aturat demanant d’ocupació (DONO)

  • Estar inscrit al Sistema Nacional de Garantia Juvenil


– Específics:


1. Delineant: Estar possessió d’alguna d’aquestes titulacions:  • FP II: branca delineació

  • CFGS de desenvolupament i aplicació de projectes de construcció

  • CFGS de desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topogràfiques

  • Certificat de professionalitat que habiliti per a l’exercici professional


2. Administratiu/va: Estar en possessió d’un CFGS d’administració i finances o superior o d’un certificat de professionalitat que habiliti per a l’exercici professional


3. Auxiliars administratius/ves:  Estar en possessió d’un CFGM d’Administració i Gestió, CFGS o superior o d’un certificat de professionalitat que habiliti per a l’exercici professional


LES PERSONES INTERESSADES EN PARTICIPAR EN LA CONVOCATÒRIA, HAURAN DE PRESENTAR A L’OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR (C/ Ample, 11) FINS AL DIA 4 DE NOVEMBRE LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE REUNIR ELS REQUISITS EXIGITS.  • DATA INICI DE LA CONTRACTACIÓ: 15 DE NOVEMBRE DE 2016