Ajuntament de Masnou


L’Ajuntament del Masnou ha sol·licitat una subvenció que permetrà  la contractació d’1 jove amb contracte de practiques durant 6 mesos a jornada completa.
El llocs a cobrir a l’Ajuntament són:Àrea de Serveis Generals. Caldrà donar suport al departament d’Intervenció per tot el tràmit de subvencions.

Titulació requerida: Grau universitari (ciències econòmiques, ADE o Dret); CFGS Administració i finances; Nivell C de coneixements de llengua catalana.


Àrea de Comunitat i Persones. Caldrà donar suport a l’Arxiu Municipal a les tasques que s’hi porten a terme.

Titulació requerida: Grau universitari d’arxivista; CFGS Arxiu per desar documents i registres. Nivell C de coneixements de llengua catalana.


Àrea de Comunitats i Persones. Caldrà donar suport a les tasques que es porten a terme des del Museu Municipal de Nàutica.

Titulació requerida: Grau universitari d’arxivista o museologia; CFGS  Arxiu per desar documents i registres. Nivell C de coneixements de llengua catalana.

 

Àrea de Territori. Caldrà donar suport a les tasques que es porten a terme des del departament d’Urbanisme i en l’elaboració d’un estudi de diagnosi.

Titulació requerida: Grau universitari en arquitectura. Nivell C de coneixements de llengua catalana.


Àrea de Serveis Generals. Caldrà donar suport a les tasques que es porten a terme des del departament de secretaria i en l’elaboració del reglament del Cementiri Municipal.

Titulació requerida: Grau universitari de Dret. Nivell C de coneixements de la llengua catalana.
Portar Curriculum a la següent direcció
Servei d’ocupació del Masnou


c/Itàlia, 50, 1a


08320 El Masnou