Ajuntaments i Consell Comarcal estalvien més d’un milió d’euros adjudicant conjuntament les telecomunicacions

 

Els darrers dos anys, la telefonia fixa, la mòbil i l’accès a internet ha costat als ens locals del Maresme (ajuntaments, consell comarcal i organismes autònoms) 2.437.213 euros. Aquesta quantitat es reduirà un 43,33% aquest any i el proper gràcies a l’adjudicació conjunta que s’ha tramitat des del Consell Comarcal del Maresme.

Aquesta matinada s’ha tancat la subhasta electrònica mitjançant la qual el Consell Comarcal del Maresme en representació de 42 ens locals (ajuntaments, organismes autònoms i la pròpia administració comarcal) ha tret a licitació els serveis de telefonia mòbil, telefonia fixa i internet per a dos anys. Cadascun d’aquests serveis es va licitar separadament i en tots ells ha representat un estalvi superior al 40%.

Vodafone ha estat l’empresa guanyadora de la telefonia mòbil i Telefònica ha estat l’empresa guanyadora del servei de telefonia fixa i d’internet.

empresa

adjudicatària

preu

d’adjudicació

estalvi
Telefonia fixa TELEFÒNICA 905.077,91 €

366.194,52 €

(40,46%)

Telefonia mòbil VODAFONE 974.789,91 €

434.073,95 €

(44,53%)

Internet TELEFÒNICA 557.347,23 €

250.806,25 €

(45%)

TOTAL 2.437.214,8 €

1.051.074,72 €

(43,33%)

Aquesta és la segona compra agregada dels serveis de telefonia i d’internet que impulsa el Consell Comarcal del Maresme per forçar una reducció dels preus que oferten les companyies i, ajudar d’aquesta manera als ajuntaments de la comarca a tenir un estalvi econòmic en els serveis bàsics.

El CCM va crear el servei de compra agregada el juliol de 2006, un model d’aplicació de l’economia d’escala que va ser pioner a Catalunya i Espanya. Des d’aleshores s’han realitzat compres conjuntes, a més de telefonia, de material d’oficina i d’energia.