Ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública

termini de presentació de sol·licituds: 1 de juliol de 2019

Convocatòria d’ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal, la xarxa viària per a la gestió dels boscos, les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics, la prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal  i les inversions per a la transformació i comercialització dels recursos forestals.