Ajuts extraordinaris dels ajuntaments del Maresme per a empreses i persones treballadores autònomes afectades per la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

 


Els ajuntaments del Maresme estan adoptant mesures extraordinàries per ajudar les empreses i les persones autònomes que han vist afectat el seu negoci per la pandèmia de coronavirus. En aquest document recollim la informació que ens han fet arribar els diferents ajuntaments.


Les empreses i persones autònomes també poden accedir a ajuts estatals CLIQUEU AQUI i de la Generalitat de Catalunya CLIQUEU AQUÍ

Última actualització: 15 d’abril del 2020


Aquest llistat s’anirà actualitzant en el moment que els ajuntaments ens comuniquin les mesures que han adoptat • Ajuntament d’Alella


– Reducció de la taxa d’escombraries comercials i la taxa de terrasses  per la part proporcional als comerços que no poden obrir al públic durant l’estat d’alarma decretat pel govern de l’Estat.


– Es prorroga el termini de pagament en voluntària de la Taxa del Mercat Ambulant 1r Trimestre fins al 20 de maig.


– Més informació: http://www.alella.cat/12792


– L’Agència Catalana de l’Aigua, durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, aplicarà una reducció d’un 50% del cànon de l’aigua a les factures domestiques, industrials i de la ramaderia del municipi. – Per més informació: http://aca.gencat.cat/ca/actualitat/laca-informa/ o https://govern.cat/govern/docs/2020/03/24/16/58/cfde02a5-1b84-429a-bc87-3e1ccd90afc0.pdf


– SOREA, companyia que gestiona el subministrament d’aigua del municipi, ofereix la possibilitat de congelar el pagament de les factures als autònoms i a la petita i mitjana empresa , durant la vigència de l’estat d’alarma i el seu posterior finançament sense interessos fins a un període màxim de 6 mesos.


 – En el següent enllaç podeu trobar les bases, condicions  i formulari per obtenir aquestes ajut: https://www.sorea.cat/ca/ajudes-per-a-pimes-i-autonoms


– Telèfon de contacte: 935 55 23 39 •  Ajuntament d’Arenys de Mar 


– Taxes d’ocupació de terrasses i el mercat dels dissabtes: Quan finalitzi la situació d’alarma, es recalcularà i s’abonaran les taxes relacionades amb terrasses a la via pública i el mercat setmanal dels dissabtes (tant pel que fa a l’ocupació de via pública com en la recollida de residus) d’acord els dies efectius que hagi durant la suspensió.


– Més informació: https://arenysdemar.cat/38582


– L’Agència Catalana de l’Aigua, durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, aplicarà una reducció d’un 50% del cànon de l’aigua a les factures domestiques, industrials i de la ramaderia del municipi. – Per més informació: http://aca.gencat.cat/ca/actualitat/laca-informa/ o https://govern.cat/govern/docs/2020/03/24/16/58/cfde02a5-1b84-429a-bc87-3e1ccd90afc0.pdf


– SOREA, companyia que gestiona el subministrament d’aigua del municipi, ofereix la possibilitat de congelar el pagament de les factures als autònoms i a la petita i mitjana empresa , durant la vigència de l’estat d’alarma i el seu posterior finançament sense interessos fins a un període màxim de 6 mesos. – En el següent enllaç podeu trobar les bases, condicions  i formulari per obtenir aquestes ajut: https://www.sorea.cat/ca/ajudes-per-a-pimes-i-autonoms-Telèfon: 937 95 99 00  • Ajuntament d’Arenys de Munt


– L’ajuntament està estudiant crear una nova línia d’ajuts, amb caràcter extraordinari, per als establiments comercials i de restauració que han hagut de tancar les seves portes; tenir en compte l’afectació i les possibles reduccions o retorns en les taxes que suporten per serveis municipals els establiments comercials: taxes d’escombraries, guals, ocupació de via pública per terrasses, ocupació de via pública (mercat no sedentari), cànons, etc.


– Més informació: http://www.arenysdemunt.cat/document.php?id=15456


– L’Agència Catalana de l’Aigua, durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, aplicarà una reducció d’un 50% del cànon de l’aigua a les factures domestiques, industrials i de la ramaderia del municipi. 


– Per més informació: http://aca.gencat.cat/ca/actualitat/laca-informa/ o https://govern.cat/govern/docs/2020/03/24/16/58/cfde02a5-1b84-429a-bc87-3e1ccd90afc0.pdf


– Telèfon: 937 93 79 80
 • Ajuntament d’Argentona– Reducció proporcional en la taxa de recollida de residus comercials a aquells negocis i establiments que no estan autoritzats a obrir des del decret de l’estat d’alarma. 

– Més informació: http://www.argentona.cat/45896 i http://argentona.cat/document.php?id=45872 


– L’Agència Catalana de l’Aigua, durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, aplicarà una reducció d’un 50% del cànon de l’aigua a les factures domestiques, industrials i de la ramaderia del municipi. – Per més informació: http://aca.gencat.cat/ca/actualitat/laca-informa/ o https://govern.cat/govern/docs/2020/03/24/16/58/cfde02a5-1b84-429a-bc87-3e1ccd90afc0.pdf


– Telèfon de contacte: 937 97 49 00  • Ajuntament de Cabrera de Mar


– Ajornament dels impostos municipals per a empreses.


– Suspensió de les taxes per ocupació de la via pública, de marxants i de la brossa per a empreses. 


– Més informació: http://www.cabrerademar.cat/seu_electronica/actuacio-davant-el-coronavirus/de-quins-ajuts-economics-extraordinaris-em-puc-beneficiar


– L’Agència Catalana de l’Aigua, durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, aplicarà una reducció d’un 50% del cànon de l’aigua a les factures domestiques, industrials i de la ramaderia del municipi. – Per més informació: http://aca.gencat.cat/ca/actualitat/laca-informa/ o https://govern.cat/govern/docs/2020/03/24/16/58/cfde02a5-1b84-429a-bc87-3e1ccd90afc0.pdf


– SOREA, companyia que gestiona el subministrament d’aigua del municipi, ofereix la possibilitat de congelar el pagament de les factures als autònoms i a la petita i mitjana empresa , durant la vigència de l’estat d’alarma i el seu posterior finançament sense interessos fins a un període màxim de 6 mesos. – En el següent enllaç podeu trobar les bases, condicions  i formulari per obtenir aquestes ajut: https://www.sorea.cat/ca/ajudes-per-a-pimes-i-autonoms


– Telèfon de contacte: 937 59 00 91 • Ajuntament de Cabrils


– Exoneració dels lloguers dels locals comercials municipals mentre duri l’estat d’alarma.


– Exoneració del pagament de la taxa d’ocupació de la via pública per terrasses de locals de restauració.


– Tramitació de bonificacions per a totes aquelles empreses que han estat obligades a cessar la seva activitat a causa de l‘estat d’alarma.


– Més informació: https://www.cabrils.cat/mesures-economiques/


– L’Agència Catalana de l’Aigua, durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, aplicarà una reducció d’un 50% del cànon de l’aigua a les factures domestiques, industrials i de la ramaderia del municipi. – Per més informació: http://aca.gencat.cat/ca/actualitat/laca-informa/ o https://govern.cat/govern/docs/2020/03/24/16/58/cfde02a5-1b84-429a-bc87-3e1ccd90afc0.pdf


– SOREA, companyia que gestiona el subministrament d’aigua del municipi, ofereix la possibilitat de congelar el pagament de les factures als autònoms i a la petita i mitjana empresa , durant la vigència de l’estat d’alarma i el seu posterior finançament sense interessos fins a un període màxim de 6 mesos. – En el següent enllaç podeu trobar les bases, condicions  i formulari per obtenir aquestes ajut: https://www.sorea.cat/ca/ajudes-per-a-pimes-i-autonoms


– Telèfon de contacte: 937 53 96 60 • Ajuntament de Caldes d’Estrac


– Ampliació de la bossa d’ajudes socials.


– Bonificació als bars i restaurants per l’ocupació de les terrasses pel període de temps en el que hagi estat vigent l’Estat d’alarma.


– Més informació: http://www.caldetes.cat/document.php?id=7738


– L’Agència Catalana de l’Aigua, durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, aplicarà una reducció d’un 50% del cànon de l’aigua a les factures domestiques, industrials i de la ramaderia del municipi. – Per més informació: http://aca.gencat.cat/ca/actualitat/laca-informa/ o https://govern.cat/govern/docs/2020/03/24/16/58/cfde02a5-1b84-429a-bc87-3e1ccd90afc0.pdf


– SOREA, companyia que gestiona el subministrament d’aigua del municipi, ofereix la possibilitat de congelar el pagament de les factures als autònoms i a la petita i mitjana empresa , durant la vigència de l’estat d’alarma i el seu posterior finançament sense interessos fins a un període màxim de 6 mesos. – En el següent enllaç podeu trobar les bases, condicions  i formulari per obtenir aquestes ajut: https://www.sorea.cat/ca/ajudes-per-a-pimes-i-autonoms


– Telèfon de contacte: 937 91 00 05 • Ajuntament de Calella


– Suspensió tots els terminis de pagament de tributs (impostos, taxes i preus públics) així com la resta de terminis administratius amb efectes tributaris.


– Ordenar la devolució d’ofici de totes aquelles autoliquidacions efectuades per ocupacions de la via pública i per la prestació de serveis municipals que no es puguin dur a terme o hagin estat suspeses.


– Reduir proporcionalment als dies de tancament forçós les taxes i/o cànons concessionals que afectin a totes aquelles activitats privades o serveis municipals que en aplicació del Decret del govern espanyol  hagin de romandre tancades.


– Agilitzar en la mesura del possible el pagament als proveïdors de l’Ajuntament per no debilitar la seva economia. 


– Aquest paquet de mesures, per posar alguns exemples, afecta directament les taxes per l’ocupació de la via pública (taules de bars i restaurants…), la taxa d’escombraries, els abonaments de Gestvia, els preus públics de l’Escola Bressol El Carrilet, el servei de psicologia, entre altres.


– Creació de l’Oficina d’Assessorament amb l’objectiu de resoldre tots aquells dubtes dels autònoms, pimes i treballadors i treballadores que s’hagin vist afectats per la situació. 
– L’Agència Catalana de l’Aigua, durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, aplicarà una reducció d’un 50% del cànon de l’aigua a les factures domestiques, industrials i de la ramaderia del municipi. 


– Per més informació: http://aca.gencat.cat/ca/actualitat/laca-informa/ o https://govern.cat/govern/docs/2020/03/24/16/58/cfde02a5-1b84-429a-bc87-3e1ccd90afc0.pdf


– SOREA, companyia que gestiona el subministrament d’aigua del municipi, ofereix la possibilitat de congelar el pagament de les factures als autònoms i a la petita i mitjana empresa , durant la vigència de l’estat d’alarma i el seu posterior finançament sense interessos fins a un període màxim de 6 mesos. – En el següent enllaç podeu trobar les bases, condicions  i formulari per obtenir aquestes ajut: https://www.sorea.cat/ca/ajudes-per-a-pimes-i-autonoms
– Telèfon de contacte: 618 94 43 21


 • Ajuntament de Canet de Mar  


 

– El cobrament de totes les taxes d’ocupació del domini públic com terrasses o guinguetes quedaran en suspens i s’ajustaran al temps d’efectiu gaudiment.


– L’Ajuntament està estudiant la forma de posar en marxa un pla d’estímul comercial, així com ajudes directes a autònoms i empreses del municipi per aquesta crisi. 

 

– Més informació: https://canetdemar.cat/20049


– L’Agència Catalana de l’Aigua, durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, aplicarà una reducció d’un 50% del cànon de l’aigua a les factures domestiques, industrials i de la ramaderia del municipi. – Per més informació: http://aca.gencat.cat/ca/actualitat/laca-informa/ o https://govern.cat/govern/docs/2020/03/24/16/58/cfde02a5-1b84-429a-bc87-3e1ccd90afc0.pdf


– SOREA, companyia que gestiona el subministrament d’aigua del municipi, ofereix la possibilitat de congelar el pagament de les factures als autònoms i a la petita i mitjana empresa , durant la vigència de l’estat d’alarma i el seu posterior finançament sense interessos fins a un període màxim de 6 mesos. – En el següent enllaç podeu trobar les bases, condicions  i formulari per obtenir aquestes ajut: https://www.sorea.cat/ca/ajudes-per-a-pimes-i-autonoms
– Telèfon: 937 94 39 40 • Ajuntament de Dosrius– No es cobrarà la part proporcional de la taxa d’escombraries comercials als establiments que han hagut de tancar a conseqüència de la situació d’excepcionalitat.


– Més informació:  http://www.dosrius.cat/actualitat/noticies/lajuntament-desplegara-mesures-dajuda-a-la-poblacio-i-al-teixit-comercial-per-a-mitigar-els-efectes-socials-i-economics-del-coronavirus.html


– L’Agència Catalana de l’Aigua, durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, aplicarà una reducció d’un 50% del cànon de l’aigua a les factures domestiques, industrials i de la ramaderia del municipi. – Per més informació: http://aca.gencat.cat/ca/actualitat/laca-informa/ o https://govern.cat/govern/docs/2020/03/24/16/58/cfde02a5-1b84-429a-bc87-3e1ccd90afc0.pdf


– SOREA, companyia que gestiona el subministrament d’aigua del municipi, ofereix la possibilitat de congelar el pagament de les factures als autònoms i a la petita i mitjana empresa , durant la vigència de l’estat d’alarma i el seu posterior finançament sense interessos fins a un període màxim de 6 mesos. – En el següent enllaç podeu trobar les bases, condicions  i formulari per obtenir aquestes ajut: https://www.sorea.cat/ca/ajudes-per-a-pimes-i-autonoms


– Telèfon de contacte: 937 91 80 14 • Ajuntament de El Masnou


– Aprovació inicial de les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions a establiments afectats per les mesures derivades de l’estat d’alarma decretat amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

– Suspensió del període de cobrament de les exaccions industrials (que inclou la taxa de recollida d’escombraries i la taxa d’ocupació de via pública).

– Recàlcul de les taxes (és a dir, no cobrament de les taxes als establiments que s’han vist obligat a tancar).

– Aprovació d’un nou període de cobrament una vegada aixecat l’estat d’alarma.

– Ajornament de fraccionaments i ajornaments vigents concedits abans del 17/03.

– Més informació:http://www.elmasnou.cat/temes/salut-publica/coronavirus-sars-cov-2-informacio-i-mesures-municipals


– L’Agència Catalana de l’Aigua, durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, aplicarà una reducció d’un 50% del cànon de l’aigua a les factures domestiques, industrials i de la ramaderia del municipi. 


– Per més informació: http://aca.gencat.cat/ca/actualitat/laca-informa/ o https://govern.cat/govern/docs/2020/03/24/16/58/cfde02a5-1b84-429a-bc87-3e1ccd90afc0.pdf– Telèfon: 935 57 17 00
 • Ajuntament de Malgrat de Mar


– Reducció proporcional als dies d’estat d’alarma de la taxa d’ocupació de la via pública amb terrasses.

– Ajornament de 90 dies en el pagament d’impostos, taxes i preus públics que tenien com a venciment el pagament del primer trimestre.


– Més informació: http://www.ajmalgrat.cat/actualitat/noticies/lajuntament-aprova-un-paquet-de-mesures-economiques-davant-la-pandemia-del-coronavirus


– L’Ajuntament paga les subvencions per ajudar el nou comerç, tot i l’aturada de les tramitacions habituals. 


– Per més informació: http://www.ajmalgrat.cat/actualitat-i-participacio/lajuntament-paga-les-subvencions-per-ajudar-el-nou-comerc-tot-i-laturada-de-les-tramitacions-habituals
– L’Agència Catalana de l’Aigua, durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, aplicarà una reducció d’un 50% del cànon de l’aigua a les factures domestiques, industrials i de la ramaderia del municipi. 


– Per més informació: http://aca.gencat.cat/ca/actualitat/laca-informa/ o https://govern.cat/govern/docs/2020/03/24/16/58/cfde02a5-1b84-429a-bc87-3e1ccd90afc0.pdf


– Telèfon: 937 65 33 00 • Ajuntament de Mataró


– Es paralitzarà l’emissió de liquidacions i rebuts fins a la finalització del període d’alarma.


– Es paralitzaran les actuacions pel cobrament dels deutes tributaris, preus públics fins la finalització període d’alarma.


– Es concediran noves facilitats pel pagament dels deutes, com ara ajornaments i/o fraccions sense recàrrec, dintre de l’exercici 2020.


– Es concediran exempcions pel preu públic de brossa comercial als establiments que hagin de tancar a conseqüència de la situació d’excepcionalitat, pel temps      que hagin estat tancats.


– Es concediran exempcions per a la taxa de terrasses pel temps que no s’hagi pogut instal·lar per raó de l’alarma.


– Es concediran exempcions a les taxes d’ocupació dels mercats municipals, de marxants o fixs, pel temps que no s’hagin pogut celebrar.


– Aquelles activitats objecte de concessió que estiguin dintre de les obligades a tancar en motiu de l’alarma, quedaran exemptes del pagament del cànon durant el temps de l’estat d’alarma. (establiments de restauració al passeig marítim, bars en poliesportius municipal etc..)


– Més informació: https://www.tecnocampus.cat/upload/images/Empresa/5_Fitxa_mesures_Ajuntament_de_Mataro.pdf


– L’Agència Catalana de l’Aigua, durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, aplicarà una reducció d’un 50% del cànon de l’aigua a les factures domestiques, industrials i de la ramaderia del municipi. – Per més informació: http://aca.gencat.cat/ca/actualitat/laca-informa/ o https://govern.cat/govern/docs/2020/03/24/16/58/cfde02a5-1b84-429a-bc87-3e1ccd90afc0.pdf


– Telèfon de contacte: 937 58 21 00 • Ajuntament de Montgat


– Es condonaran les taxes d’ocupació de via pública (mercat municipal i terrasses de bars i restaurants del poble).


– Paral·lelament, l’Ajuntament està elaborant una línia d’ajuts econòmics adreçats a autònoms i a comerç local.


– Més informació: https://www.montgat.cat/actualitat/covid-19/mesures-economiques-municipals-per-fer-front-a-les-consequencies-socials-i-economiques.html


– L’Agència Catalana de l’Aigua, durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, aplicarà una reducció d’un 50% del cànon de l’aigua a les factures domestiques, industrials i de la ramaderia del municipi. – Per més informació: http://aca.gencat.cat/ca/actualitat/laca-informa/ o https://govern.cat/govern/docs/2020/03/24/16/58/cfde02a5-1b84-429a-bc87-3e1ccd90afc0.pdf


– Telèfon: 934 69 49 00 • Ajuntament d’Òrrius


– Suspensió de les taxes municipals número 19 per ocupació de taules i cadires a les via pública.


– Suspensió de la quota associada al contracte de concessió dús provat d’un despatx de professional en el centre municipal d’assistència primària d’Òrrius.


– Més informació: www.orrius.cat/actualitat/noticies/lajuntament-suspen-el-pagament-dels-impostos-i-taxes-municipals.html


– L’Agència Catalana de l’Aigua, durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, aplicarà una reducció d’un 50% del cànon de l’aigua a les factures domestiques, industrials i de la ramaderia del municipi. – Per més informació: http://aca.gencat.cat/ca/actualitat/laca-informa/ o https://govern.cat/govern/docs/2020/03/24/16/58/cfde02a5-1b84-429a-bc87-3e1ccd90afc0.pdf


– SOREA, companyia que gestiona el subministrament d’aigua del municipi, ofereix la possibilitat de congelar el pagament de les factures als autònoms i a la petita i mitjana empresa , durant la vigència de l’estat d’alarma i el seu posterior finançament sense interessos fins a un període màxim de 6 mesos. – En el següent enllaç podeu trobar les bases, condicions  i formulari per obtenir aquestes ajut: https://www.sorea.cat/ca/ajudes-per-a-pimes-i-autonoms


– Telèfon: 937 97 14 55
 • Ajuntament de Palafolls


– Encara no tenim constància d’ajuts específics dirigits a empreses i persones autònomes. A mesura que tinguem més informació actualitzarem les dades.


– Pàgina web sobre les mesures adoptades: https://www.palafolls.cat/pl70/actualitat/noticies/id1179/l-ajuntament-ja-treballa-en-un-pla-de-xoc-per-afrontar-la-recessio-economica-que-es-pugui-derivar-de-la-crisi-sanitaria-a-palafolls.htm


– L’Agència Catalana de l’Aigua, durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, aplicarà una reducció d’un 50% del cànon de l’aigua a les factures domestiques, industrials i de la ramaderia del municipi. – Per més informació: http://aca.gencat.cat/ca/actualitat/laca-informa/ o https://govern.cat/govern/docs/2020/03/24/16/58/cfde02a5-1b84-429a-bc87-3e1ccd90afc0.pdf


– SOREA, companyia que gestiona el subministrament d’aigua del municipi, ofereix la possibilitat de congelar el pagament de les factures als autònoms i a la petita i mitjana empresa , durant la vigència de l’estat d’alarma i el seu posterior finançament sense interessos fins a un període màxim de 6 mesos. – En el següent enllaç podeu trobar les bases, condicions  i formulari per obtenir aquestes ajut: https://www.sorea.cat/ca/ajudes-per-a-pimes-i-autonoms


– Telèfon: 937 62 00 43  • Ajuntament de Pineda de Mar


Mesures fiscals


– Suspensió de pagament de taxes de serveis tancats i compensació per aquells ja pagats. Per a persones autònomes i empreses.


Creació d’uns fons d’ajuda

– Per a famílies, personal autònom i empreses.

– Ajudes alimentació, lloguer d’habitatge o negoci i/o subministres, amb un màxim de 950€/mes


Mesures de consolidació empresarial i dinamització dels sectors econòmics

– Pla de dinamització comercial, reforç d’ajudes per la sortida de la crisis, creació de noves empreses, inversió pública.


Mesures de protecció dels llocs de treball d’empreses contractades per l’ajuntament

– Compensació i manteniment dels contractes per protegir al personal treballador d’empreses contractades per l’ajuntament.


Creació oficina única

– Per a la gestió de tots els ajuts.


– Més formació: https://www.pinedademar.cat/coronavirus-ajudes


– L’Agència Catalana de l’Aigua, durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, aplicarà una reducció d’un 50% del cànon de l’aigua a les factures domestiques, industrials i de la ramaderia del municipi. – Per més informació: http://aca.gencat.cat/ca/actualitat/laca-informa/ o https://govern.cat/govern/docs/2020/03/24/16/58/cfde02a5-1b84-429a-bc87-3e1ccd90afc0.pdf


– SOREA, companyia que gestiona el subministrament d’aigua del municipi, ofereix la possibilitat de congelar el pagament de les factures als autònoms i a la petita i mitjana empresa , durant la vigència de l’estat d’alarma i el seu posterior finançament sense interessos fins a un període màxim de 6 mesos. – En el següent enllaç podeu trobar les bases, condicions  i formulari per obtenir aquestes ajut: https://www.sorea.cat/ca/ajudes-per-a-pimes-i-autonoms


– Telèfon de contacte: 937 67 15 60 • Ajuntament de Premià de Dalt


– Suspensió de la taxa per la recollida de residus a aquelles activitats comercials que no poden obrir al públic proporcional al període en què no es pugui exercir l’activitat.


– Suspensió de la taxa d’ocupació de l’espai públic de terrasses de bars i restaurants, proporcional al període en què no es pugui exercir l’activitat per l’Estat d’alarma i situació d’emergència decretats.


– Suspensió de la taxa de parades del mercat ambulant proporcional al període en què no es pugui exercir l’activitat.


– Més informació: http://www.premiadedalt.cat/per-temes/coronavirus/avisos/nou-paquet-de-mesures-fiscals-i-economiques-de-lajuntament-de-premia-de-dalt-per-a-la-ciutadania-i-les-empreses


– L’Agència Catalana de l’Aigua, durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, aplicarà una reducció d’un 50% del cànon de l’aigua a les factures domestiques, industrials i de la ramaderia del municipi. 


– Per més informació: http://aca.gencat.cat/ca/actualitat/laca-informa/ o https://govern.cat/govern/docs/2020/03/24/16/58/cfde02a5-1b84-429a-bc87-3e1ccd90afc0.pdf


– SOREA, companyia que gestiona el subministrament d’aigua del municipi, ofereix la possibilitat de congelar el pagament de les factures als autònoms i a la petita i mitjana empresa , durant la vigència de l’estat d’alarma i el seu posterior finançament sense interessos fins a un període màxim de 6 mesos. – En el següent enllaç podeu trobar les bases, condicions  i formulari per obtenir aquestes ajut: https://www.sorea.cat/ca/ajudes-per-a-pimes-i-autonoms


– Telèfon de contacte: 936 93 15 15 • Ajuntament de Premià de Mar


– Ocupació de la via pública de bars i restaurants: s’ajustarà la taxa per compensar els dies sense servei.


– S’impulsaran ajudes mitjançant subvencions per al comerç local.


– Reducció de forma proporcional al període de tancament obligat del rebut d’escombraries comercial.


– Campanya de promoció del comerç local, amb accions com la implantació d’una plataforma de comerç electrònic i la col·laboració amb els comerços locals per tramitar vals per incentivar les compres.


– L’Ajuntament destina 678.647€ a ajuts per a famílies, comerços i pimes afectats per la crisi de la Covid-19: https://premiademar.cat/document.php?id=18007


– Més informació: https://premiademar.cat/document.php?id=17957


– L’Agència Catalana de l’Aigua, durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, aplicarà una reducció d’un 50% del cànon de l’aigua a les factures domestiques, industrials i de la ramaderia del municipi. – Per més informació: http://aca.gencat.cat/ca/actualitat/laca-informa/ o https://govern.cat/govern/docs/2020/03/24/16/58/cfde02a5-1b84-429a-bc87-3e1ccd90afc0.pdf


– SOREA, companyia que gestiona el subministrament d’aigua del municipi, ofereix la possibilitat de congelar el pagament de les factures als autònoms i a la petita i mitjana empresa , durant la vigència de l’estat d’alarma i el seu posterior finançament sense interessos fins a un període màxim de 6 mesos. – En el següent enllaç podeu trobar les bases, condicions  i formulari per obtenir aquestes ajut: https://www.sorea.cat/ca/ajudes-per-a-pimes-i-autonoms


– Telèfon de contacte: 937 41 74 00 • Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres 


 – Ocupació de via pública, terrasses de restauració i parades de mercat municipal. Aquest impost es cobra trimestralment i, en aquest cas, s’ha decidit sol·licitar a la Diputació de Barcelona no iniciar el cobrament de la totalitat del segon trimestre i successius en el cas que la prohibició d’ocupació de via publica s’expandeixi en el temps.


– Taxa de residus comercials. Per tal de dinamitzar el comerç i l’activitat econòmica, el govern portarà al Ple Municipal la reducció al 50% d’aquesta taxa pel que fa a la segona fracció de l’any. Aquesta mesura s’aplicarà als comerços que hagin hagut de tancar durant el decret d’estat d’alarma. 


–  Més informació: https://ajllavaneres.cat/document.php?id=14941 


– L’Agència Catalana de l’Aigua, durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, aplicarà una reducció d’un 50% del cànon de l’aigua a les factures domestiques, industrials i de la ramaderia del municipi. – Per més informació: http://aca.gencat.cat/ca/actualitat/laca-informa/ o https://govern.cat/govern/docs/2020/03/24/16/58/cfde02a5-1b84-429a-bc87-3e1ccd90afc0.pdf


– Telèfon: 937 02 36 00  • Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta


– Ajornar els terminis de pagament de tributs (impostos, taxes i preus públics) així com la resta de terminis administratius amb efectes tributaris.


– Acordar la devolució, prèvia sol·licitud justificada de les autoliquidacions que s’hagin realitzat en aquells serveis municipals els quals s’hagi suspès la realització.


– Minorar les taxes d’aquelles activitats privades o serveis municipals que a causa de l’estat d’alarma decretat, hagin de romandre tancat, prèvia sol·licitud justificada.


– Pàgina web: http://www.stcebria.net/pl3/id2335/actualitat/noticies/decret-d-alcaldia-en-relacio-a-les-mesures-economiques-provisionals-preses-pel-coronavirus.htm


– L’Agència Catalana de l’Aigua, durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, aplicarà una reducció d’un 50% del cànon de l’aigua a les factures domestiques, industrials i de la ramaderia del municipi. – Per més informació: http://aca.gencat.cat/ca/actualitat/laca-informa/ o https://govern.cat/govern/docs/2020/03/24/16/58/cfde02a5-1b84-429a-bc87-3e1ccd90afc0.pdf


– SOREA, companyia que gestiona el subministrament d’aigua del municipi, ofereix la possibilitat de congelar el pagament de les factures als autònoms i a la petita i mitjana empresa , durant la vigència de l’estat d’alarma i el seu posterior finançament sense interessos fins a un període màxim de 6 mesos. – En el següent enllaç podeu trobar les bases, condicions  i formulari per obtenir aquestes ajut: https://www.sorea.cat/ca/ajudes-per-a-pimes-i-autonoms


– Telèfon: 937 63 10 24

 • Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta


– Encara no tenim constància d’ajuts específics dirigits a empreses i persones autònomes. A mesura que tinguem més informació actualitzarem les dades.


– Pàgina web: www.santiscle.cat


– L’Agència Catalana de l’Aigua, durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, aplicarà una reducció d’un 50% del cànon de l’aigua a les factures domestiques, industrials i de la ramaderia del municipi. 


– Per més informació: http://aca.gencat.cat/ca/actualitat/laca-informa/ o https://govern.cat/govern/docs/2020/03/24/16/58/cfde02a5-1b84-429a-bc87-3e1ccd90afc0.pdf


– SOREA, companyia que gestiona el subministrament d’aigua del municipi, ofereix la possibilitat de congelar el pagament de les factures als autònoms i a la petita i mitjana empresa , durant la vigència de l’estat d’alarma i el seu posterior finançament sense interessos fins a un període màxim de 6 mesos. – En el següent enllaç podeu trobar les bases, condicions  i formulari per obtenir aquestes ajut: https://www.sorea.cat/ca/ajudes-per-a-pimes-i-autonoms


– Telèfon: 937 94 61 28 


 • Ajuntament de Sant Pol de Mar


– S’estan estudiant quines mesures econòmiques poden prendre per ajudar a reduir l’impacte econòmic que estan patint els serveis, establiments i comerços santpolencs pel cessament de les seves activitats derivat de l’Estat d’Alarma sobrevingut per la crisi sanitària del COVID19.


– Més informació:: https://www.santpol.cat/noticies/2020-03-18/informem-de-les-mesures-fer-front-limpacte-economic-del-covid-19-sant-pol


– L’Agència Catalana de l’Aigua, durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, aplicarà una reducció d’un 50% del cànon de l’aigua a les factures domestiques, industrials i de la ramaderia del municipi. 


– Per més informació: http://aca.gencat.cat/ca/actualitat/laca-informa/ o https://govern.cat/govern/docs/2020/03/24/16/58/cfde02a5-1b84-429a-bc87-3e1ccd90afc0.pdf


– SOREA, companyia que gestiona el subministrament d’aigua del municipi, ofereix la possibilitat de congelar el pagament de les factures als autònoms i a la petita i mitjana empresa , durant la vigència de l’estat d’alarma i el seu posterior finançament sense interessos fins a un període màxim de 6 mesos. – En el següent enllaç podeu trobar les bases, condicions  i formulari per obtenir aquestes ajut: https://www.sorea.cat/ca/ajudes-per-a-pimes-i-autonoms


– Telèfon: 937 60 04 51 • Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt   


– Reducció de la taxa de terrasses per la part proporcional als establiments comercials i de restauració que s’han vist afectats per les restriccions de l’estat d’alarma.


– Es prorroga el termini de pagament de la taxa de residus comercials fins al 7 de setembre de 2020.


– Es prorroga el termini de pagament del 1r trimestre de la taxa de mercat ambulant fins al 2 de juny. El termini de pagament del 2n trimestre és fins al 24 d’agost (el cobrament dels rebuts domiciliats es farà l’1 de juliol)


– Per més informació: http://www.svmontalt.cat/document.php?id=16814


– L’Agència Catalana de l’Aigua, durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, aplicarà una reducció d’un 50% del cànon de l’aigua a les factures domestiques, industrials i de la ramaderia del municipi. 


– Per més informació: http://aca.gencat.cat/ca/actualitat/laca-informa/ o https://govern.cat/govern/docs/2020/03/24/16/58/cfde02a5-1b84-429a-bc87-3e1ccd90afc0.pdf


– SOREA, companyia que gestiona el subministrament d’aigua del municipi, ofereix la possibilitat de congelar el pagament de les factures als autònoms i a la petita i mitjana empresa , durant la vigència de l’estat d’alarma i el seu posterior finançament sense interessos fins a un període màxim de 6 mesos.


 – En el següent enllaç podeu trobar les bases, condicions  i formulari per obtenir aquestes ajut: https://www.sorea.cat/ca/ajudes-per-a-pimes-i-autonoms


– Telèfon: 937 91 05 11  • Ajuntament de Santa Susanna


– Supensió de pagament de taxes: L’objectiu és reduir proporcionalment als dies de tancament forçós les taxes i/o cànons concessionals que afectin a totes aquelles activitats privades o serveis municipals que en aplicació del Decret del govern espanyol hagin de romandre tancades.


– Deslliurar del pagament de taxes, canons i preus públics a aquells serveis que la crisi sanitària provocada per COVID-19 ha deixat sense efectes.


– Més informació: https://www.stasusanna.cat/actualitat/noticies/lajuntament-suspen-el-pagament-de-taxes-i-preus-publics-pel-coronavirus.html


– L’Agència Catalana de l’Aigua, durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, aplicarà una reducció d’un 50% del cànon de l’aigua a les factures domestiques, industrials i de la ramaderia del municipi. 


– Per més informació: http://aca.gencat.cat/ca/actualitat/laca-informa/ o https://govern.cat/govern/docs/2020/03/24/16/58/cfde02a5-1b84-429a-bc87-3e1ccd90afc0.pdf


– SOREA, companyia que gestiona el subministrament d’aigua del municipi, ofereix la possibilitat de congelar el pagament de les factures als autònoms i a la petita i mitjana empresa , durant la vigència de l’estat d’alarma i el seu posterior finançament sense interessos fins a un període màxim de 6 mesos. – En el següent enllaç podeu trobar les bases, condicions  i formulari per obtenir aquestes ajut: https://www.sorea.cat/ca/ajudes-per-a-pimes-i-autonoms


– Telèfon de contacte: 937 67 84 41 • Ajuntament de Teià


– Enllaç a la Resolució d’Alcaldia d’adopció de mesures econòmiquea motivades per l’estat d’alarma, CLIQUEU AQUÍ


– L’Agència Catalana de l’Aigua, durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, aplicarà una reducció d’un 50% del cànon de l’aigua a les factures domestiques, industrials i de la ramaderia del municipi. 


– Per més informació: http://aca.gencat.cat/ca/actualitat/laca-informa/ o https://govern.cat/govern/docs/2020/03/24/16/58/cfde02a5-1b84-429a-bc87-3e1ccd90afc0.pdf


– SOREA, companyia que gestiona el subministrament d’aigua del municipi, ofereix la possibilitat de congelar el pagament de les factures als autònoms i a la petita i mitjana empresa , durant la vigència de l’estat d’alarma i el seu posterior finançament sense interessos fins a un període màxim de 6 mesos. – En el següent enllaç podeu trobar les bases, condicions  i formulari per obtenir aquestes ajut: https://www.sorea.cat/ca/ajudes-per-a-pimes-i-autonoms


– Telèfon de contacte: 93 540 93 50


 • Ajuntament de Tiana


– Suspensió del pagament de lloguer dels locals comercials del Passatge Moragues, així com del cànon que han d’abonar els concessionaris dels serveis de bar i bar/restaurant que es presten en edificis de propietat municipal mentre estiguin vigents les disposicions i mesures de contenció adoptades per fer front a la prevenció i contenció del coronavirus.


– Taxa d’Escombraries: No domiciliat: del 4 maig al 6 de juliol.  El nou fraccionament serà per al 1 de juny i 1 de setembre. I seguirem estudiant altres mesures que puguin alleugerir l’economia de famílies, comerços i empreses els propers mesos.


– Taxa de Residus Comercial: La taxa corresponent al temps que han estat tancats els establiments no es cobrarà.


– Més informació: http://www.tiana.cat/actualitat/noticies/mesures-aprovades-a-la-junta-de-govern-local-per-mitigar-els-efectes-economics-de-la-crisi-sanitaria.html


– L’Agència Catalana de l’Aigua, durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, aplicarà una reducció d’un 50% del cànon de l’aigua a les factures domestiques, industrials i de la ramaderia del municipi. 


– Per més informació: http://aca.gencat.cat/ca/actualitat/laca-informa/ o https://govern.cat/govern/docs/2020/03/24/16/58/cfde02a5-1b84-429a-bc87-3e1ccd90afc0.pdf


– SOREA, companyia que gestiona el subministrament d’aigua del municipi, ofereix la possibilitat de congelar el pagament de les factures als autònoms i a la petita i mitjana empresa , durant la vigència de l’estat d’alarma i el seu posterior finançament sense interessos fins a un període màxim de 6 mesos. – En el següent enllaç podeu trobar les bases, condicions  i formulari per obtenir aquestes ajut: https://www.sorea.cat/ca/ajudes-per-a-pimes-i-autonoms


– Telèfon: 933 95 50 11 • Ajuntament de Tordera – Taxa d’escombraries: Els titulars dels establiments que a conseqüència de l´Estat d´alarma tinguin la seva activitat tancada no hauran de fer front al pagament de la taxa d´escombraries, durant tot el període de temps que es mantingui l´obligació de romandre tancats.


– Taxa de mercats: No es cobrarà la taxa als paradistes del mercat dels diumenges durant el període de temps que la seva activitat es manté suspesa.


– Taxa de terrasses: Els titulars de les llicències d´ocupació de via pública, no hauran de fer front al pagament d´aquesta taxa mentre es mantingui la situació d´estat de alarma i la seva activitat estigui suspesa.


– Més informació: http://www.tordera.cat/document.php?id=8505


– L’Agència Catalana de l’Aigua, durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, aplicarà una reducció d’un 50% del cànon de l’aigua a les factures domestiques, industrials i de la ramaderia del municipi. 


– Per més informació: http://aca.gencat.cat/ca/actualitat/laca-informa/ o https://govern.cat/govern/docs/2020/03/24/16/58/cfde02a5-1b84-429a-bc87-3e1ccd90afc0.pdf


– Telèfon: 937 64 37 17 • Ajuntament de Vilassar de Dalt– Exempció de pagament dels lloguers dels locals municipals tancats per l’alerta sanitària..


– Exempció de pagament per ocupació de terrasses.


– Es postposa el pagament de la taxa d’escombreries.


– Més mesures de flexibilització tributària de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt: http://www.vilassardedalt.org/document.php?id=13137


– L’Agència Catalana de l’Aigua, durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, aplicarà una reducció d’un 50% del cànon de l’aigua a les factures domestiques, industrials i de la ramaderia del municipi. .


– Per més informació: http://aca.gencat.cat/ca/actualitat/laca-informa/ o https://govern.cat/govern/docs/2020/03/24/16/58/cfde02a5-1b84-429a-bc87-3e1ccd90afc0.pdf


– SOREA, companyia que gestiona el subministrament d’aigua del municipi, ofereix la possibilitat de congelar el pagament de les factures als autònoms i a la petita i mitjana empresa , durant la vigència de l’estat d’alarma i el seu posterior finançament sense interessos fins a un període màxim de 6 mesos. – En el següent enllaç podeu trobar les bases, condicions  i formulari per obtenir aquestes ajut: https://www.sorea.cat/ca/ajudes-per-a-pimes-i-autonoms


– Telèfon de contacte: 937 53 98 00


 • Ajuntament de Vilassar de Mar


– Llicències de terrasses: Els titulars de les llicències d’ocupació de via pública –terrasses– no hauran de pagar aquesta taxa mentre duri la situació d’emergència i, per tant, des del passat dissabte que no se’ls cobrarà.


– Taxa de recollida de la brossa comercial:  Els titulars d’establiments que tinguin l’activitat tancada per imperatiu legal no hauran de pagar la taxa de recollida de brossa comercial.


– Taxa dels mercats de marxants: L’Ajuntament de Vilassar de Mar tampoc cobrarà la taxa als marxants dels mercats ambulants i brocanters que hagin vist suspesa l’activitat paradista.


– Més informació: http://www.vilassardemar.cat/mesureseconomiques-coronavirus  o  http://www.vilassardemar.cat/coronavirus


– L’Agència Catalana de l’Aigua, durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, aplicarà una reducció d’un 50% del cànon de l’aigua a les factures domestiques, industrials i de la ramaderia del municipi. 


– Per més informació: http://aca.gencat.cat/ca/actualitat/laca-informa/ o https://govern.cat/govern/docs/2020/03/24/16/58/cfde02a5-1b84-429a-bc87-3e1ccd90afc0.pdf
– Telèfon de contacte: 936 93 15 15