Ajuts per a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya (ref. BDNS 582517).públic hidràulic en trams urbans (ref. BDNS 577382).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 40/2021Data: 27 de setembre de 2021Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat i medi ambient
Assumpte: Subvencions per a la investigació i recuperació de sòls de la seva propietat que es veuen afectats per indicis de contaminacions puntuals o per abocaments de residus industrials per causant desconegut (ref. BDNS 566724).
DOGC: : 8503 – 16/09/2021
Resolució:
ACC/2792/2021, de 6 de setembre
CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES
Organismes:
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
WEB
Entitats beneficiàries:
(Vegeu la Base reguladora núm. 3)
Ens Locals i les empreses públiques municipals
Sol·licitud: mitjançant l’extranet de les administracions públiques catalanes.
EACAT
Presentació sol·licituds: a través de l’EACAT. (Vegeu la Base reguladora núm. 7)

Informació:
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
Carrer del Doctor Roux, 80
08017 Barcelona
Telèfon 93 567 33 00

Termini de presentació de sol·licituds:


16 d’octubre de 2021
Objecte:concessió d’ajuts per a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya, en règim de prorrateig.

Actuacions subvencionables
L’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE que s’utilitzi en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya, la seva adquisició així com el seu
transport i aplicació.

Document tècnic. (vegeu l’apartat de la subvenció)


Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15