Convocatòria per a l’any 2021, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG45 i DONA (SOC – TRFO EELL CS) (ref. BDNS 584707)

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Àrea: sostenibilitat i medi ambient
Assumpte:
Convocatòria per a l’any 2021, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG45 i DONA (SOC – TRFO EELL CS) (ref. BDNS 584707)
DOGC: : 8510, de 27/09/2021
Resolució:
EMT/2859/2021, de 17 de setembre
CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES
Organismes:
DEPARTAMENT D’EMPRESA I TREBALL
SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
WEB
Entitats beneficiàries:
(vegeu l’article 3 de la convocatòria)
Els ajuntaments i els consells comarcals o, en el seu lloc, els seus organismes autònoms, o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d’ocupació, desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a aquelles.
Sol·licitud: mitjançant l’extranet de les administracions públiques catalanes.
EACAT
Presentació sol·licituds: amb documentació (vegeu la base reguladora 11)

Informació:
SERVEI PÚBLIC D’ OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
C. Llull, 297-307
08019 BARCELONA
Tel. 93 553 61 00 / 93 553 61 01
Contacte: treballiformacio.soc@gencat.cat

Període de presentació de sol·licituds:


Del 28 de setembre a
l’11 d’octubre de 2021
Objecte:L’objecte d’aquestes bases és obrir la convocatòria per a l’any 2021, de les línies MG45 i DONA, per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de les subvencions previstes en l’Ordre EMT/176/2021, 9 de setembre, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 16 de setembre , DOGC núm. 8503.

Persones destinatàries (vegeu l’article 5 de la convocatòria i la base reguladora 6)

Actuacions subvencionables
Les actuacions subvencionables d’acord amb el que preveu la base 2 de l’annex 1 de EMT/176/2021, 9 de setembre, són les següents:

1.- Actuació de contractació laboral
Aquesta actuació es desenvolupa d’acord amb la base 5.1 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/176/2021, 9 de setembre.

Els contractes tenen una durada de 12 mesos a jornada completa i han d’incloure l’actuació de formació.

2.- Actuació de formació
Aquesta actuació es desenvolupa d’acord amb la base 5.2 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/176/2021, 9 de setembre, i té caràcter obligatori.

El tipus de formació que poden rebre les persones participants en aquesta Resolució és formació transversal amb una durada mínima de 60 hores i màxima de 80 hores.

Les accions de formació transversal a realitzar en aquesta convocatòria són les que consten a l’annex 2 d’aquesta Resolució.

3.- Actuació d’acompanyament
Aquesta actuació es desenvolupa d’acord amb la base 5.3 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/176/2021, 9 de setembre, i té caràcter obligatori.Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15