Ajuts per al finançament de plans de formació per a l’ocupació dels empleats públics

termini de presentació de sol·licituds: 25 de gener de 2017

Convocatòria per a la concessió d’ajuts destinats al finançament de plans de formació per a l’ocupació dels empleats públics de les administracions públiques locals per a l’any 2017