Ordre del Dia del Consell d’Alcaldes extraordinari que se celebrarà l’1 de febrer de 2017

A les 17:00h a la Sala de Plens

ORDRE DEL DIA

  • 1.- La Seguretat en el Maresme a càrrec del conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sr. Jordi Jané i Guasch

Donat el tema de l’ordre del dia i per indicacions del conseller d’Interior, queden convocats també els caps de les policies locals i els regidors/es responsables de la gestió de seguretat dels municipis.